Những chú ý khi sử dụng đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không giống như “gửi tiết kiệm” mà tiền gốc được đảm bảo, nó cũng là một hình thức “đầu tư”. Có một số lưu ý khi sử dụng nó.

1. Có rủi ro

Vì đầu tư uỷ thác đầu tư vào các sản phẩm tài chính có biến động về giá như cổ phiếu và trái phiếu, nên số tiền đầu tư không phải lúc nào cũng tăng lên. Ví dụ, trong trường hợp đầu tư chủ yếu vào trái phiếu có lãi suất cao, trong khi có thể kỳ vọng thu được lợi nhuận lớn, nhưng cũng có nguy cơ công ty phát hành phá sản và không thể trả lãi hoặc không trả được tiền gốc khi đáo hạn, dẫn đến thua lỗ. (Nó được gọi là vỡ nợ. Để biết chi tiết, xem thêm ở bài “Đặc điểm của trái phiếu“).

Ý tưởng về “đầu tư phân tán” và “danh mục đầu tư” là điều quan trọng để có lợi nhuận tốt khi đầu tư, và điều này cũng tương tự khi sử dụng đầu tư tín thác. Thay vì đổ hết tiền vào một loại đầu tư tín thác, chúng ta nên kết hợp nhiều loại đầu tư tín thác với các rủi ro và lợi nhuận khác nhau một cách cân bằng tùy theo mục đích đầu tư và kế hoạch đầu tư của mình như “đầu tư tín thác chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu”, “đầu tư tín thác chủ yếu đầu tư vào trái phiếu”, “ủy thác đầu tư kết hợp nhiều sản phẩm tài chính trong và ngoài nước” v.v.

2. Tốn phí

Có hai phí chính khi sử dụng đầu tư tín thác.

Một là “hoa hồng” trả cho công ty bán tại thời điểm mua. Mặt bằng chung, nó có giá khoảng 2 đến 3% giá mua. Loại hình không có hoa hồng cũng có.

Một khoản phí khác là “phí tín thác” phát sinh trong thời gian nắm giữ một đầu tư tín thác. Phí này chi trả cho việc quản lý và vận hành đầu tư của các chuyên gia. Số tiền được tính vào khoảng vài % số tiền gửi. Trong trường hợp đầu tư tín thác rủi ro cao, lợi nhuận kỳ vọng cao thường mất phí cao hơn trường hợp ủy thác đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận kỳ vọng thấp.

Các khoản phí này sẽ được tính bao nhiêu tùy thuộc vào công ty bán và chủng loại đầu tư tín thác. Trong một số trường hợp, ngay cả khi có được lợi nhuận, bạn có thể bị lỗ sau trừ tiền hoa hồng. Để tạo ra lợi nhuận với đầu tư tín thác, bạn cần xem xét kỹ lưỡng các khoản phí này.

3. Cần thu thập thông tin

Các quỹ đầu tư tín thác có đặc điểm là chúng được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần phải tự mình tra cứu bất cứ điều gì. Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ các thông tin như chính sách đầu tư và quỹ đó đầu tư vào loại sản phẩm tài chính nào trước khi mua chúng.

Một trong những thông tin cơ bản cần kiểm tra là “giá cơ sở (base price)”. Giá (đơn giá) của đầu tư tín thác là manh mối để đánh giá tình trạng hoạt động của đầu tư tín thác là tốt hay xấu. Cụ thể, nó được tính bằng cách tổng hợp giá hiện tại (= giá thị trường) của cổ phiếu và trái phiếu được đưa vào đầu tư tín thác và chia cho số lượng nhà đầu tư đã mua chúng. Ngoài việc được đăng tải trên các trang web của các công ty quản lý tài sản và các công ty mua bán, nó còn được đăng trên báo.
Ngoài ra, quỹ tín thác đầu tư có một tài liệu trình bày chi tiết các thông tin như chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư, phí và tình trạng đầu tư. Hãy chắc chắn để đọc nó trước khi mua.

Ủy thác đầu tư cũng giống như cổ phiếu, không phải cứ mua là xong. Hãy tiếp tục kiểm tra loại sản phẩm tài chính đã được đầu tư vào và kết quả đầu tư ra sao. Điều này có thể được tìm thấy trong “báo cáo hoạt động” được gửi thường xuyên từ công ty bán. Nếu lợi nhuận thu về không được như mong muốn, cần cân nhắc việc bỏ tín thác đầu tư. Vì vậy, việc kiểm tra báo cáo hoạt động là điều hết sức quan trọng.

Ngoài ra còn có các tổ chức chuyên môn đánh giá độc lập và xếp hạng các quỹ đầu tư khác nhau dựa trên hiệu quả đầu tư của họ và công bố chúng. Đây cũng là thông tin quan trọng cần phải theo dõi chặt chẽ.

POINT

Đầu tư tín thác có nhiều lợi thế, nhưng chúng ta không được quên rằng chúng là một phương thức của đầu tư, và tiền gốc đầu tư sẽ không được đảm bảo giống như “gửi tiết kiệm” .
Dù có thể uỷ thác cho các chuyên gia đầu tư quản lý, nhưng việc tự mình thu thập thông tin cũng rất cần thiết.
Copied title and URL