trái phiếu

Quảng cáo
Kiến thức kinh tế cơ bản

Cơ chế biến động giá và tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu chính phủ diễn ra như thế nào ?

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trái phiếu chính phủ là chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương ở mỗi quốc gia và sự biến động của nhu cầu vốn ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, một yếu tố khác có thể làm giảm tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu chính phủ là việc các ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ trên quy mô lớn.
Căn cản của đầu tư

Cá nhân đầu tư phái sinh như thế nào ?

Cá nhân có thể đầu tư phái sinh theo hai cách dưới đây: 1. Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số và quyền lựa chọn chỉ số 2. Sử dụng đầu tư uỷ thác kết hợp với các công cụ phái sinh Tuy nhiên cả hai đều có những cơ chế phức tạp và dù có lợi nhuận kỳ vọng cao nhưng rủi ro cũng rất cao. Bạn cần chuẩn bị những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán nhất định trước khi đầu tư vào chúng.
Căn cản của đầu tư

Phái sinh thời tiết

Sự khác biệt giữa các sản phẩm phái sinh và bảo hiểm là nếu một số điều kiện thoả thuận trước xảy ra, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bất kể có thiệt hại trong thực tế hay không.
Căn cản của đầu tư

Các loại phái sinh “Hợp đồng tương lai” “Quyền lựa chọn” “Hoán đổi”

Trong trường hợp giao dịch tương lai, giao dịch sẽ phải được thực hiện ở mức giá đã hứa bất kể có lợi hay bất lợi, nhưng trong trường hợp quyền lựa chọn, người mua có thể từ bỏ quyền khi mức giá bất lợi.
Căn cản của đầu tư

Tỷ giá hối đoái biến động khi nào và biến động như thế nào ?

Nếu nền kinh tế tốt, tỷ giá hối đoái của đất nước đó sẽ tăng lên. Ngược lại, tâm lý lo lắng về đất nước đó sẽ dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm xuống.
Căn cản của đầu tư

Những chú ý khi sử dụng đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác có nhiều lợi thế, nhưng chúng ta không được quên rằng chúng là một phương thức của đầu tư, và tiền gốc đầu tư sẽ không được đảm bảo giống như “gửi tiết kiệm” . Dù có thể uỷ thác cho các chuyên gia đầu tư quản lý, nhưng việc tự mình thu thập thông tin cũng rất cần thiết.
Căn cản của đầu tư

Xếp hạng tín nhiệm là gì ?

"Xếp hạng tín nhiệm" là một "bảng thông tin" mà một cơ quan xếp hạng gắn lên một trái phiếu. Tính an toàn của trái phiếu được thể hiện bằng bảng chữ cái và ký hiệu để nhà đầu tư dễ hiểu và dễ tham khảo.
Căn cản của đầu tư

Đặc điểm của trái phiếu

Bên cạnh ba đặc điểm "an toàn", "tính thanh khoản" và "khả năng sinh lời", chúng ta hãy hiểu ba rủi ro của trái phiếu ở bài viết tiếp theo.
Căn cản của đầu tư

Trái phiếu tạo ra lợi nhuận như thế nào ? lãi suất và tỷ lệ lợi nhuận

Giá mua bán của trái phiếu trước ngày đáo hạn được xác định dựa trên lãi suất thị trường tại thời điểm đó và mức độ tín nhiệm của công ty phát hành trái phiếu. Vì vậy khi mua trái phiếu cần phải tìm hiểu kỹ về công ty tổ chức phát hành trái phiếu đó.
Căn cản của đầu tư

Ai phát hành trái phiếu ?

Trái phiếu do chính phủ phát hành được gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành có 3 loại chính là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính với các thời hạn từ 5 năm tới 30 năm.
Quảng cáo