Đặc điểm của trái phiếu

Như một phương tiện đầu tư, trái phiếu có những đặc điểm chính sau đây.

1. An toàn: Lợi nhuận được đảm bảo

Người đã mua trái phiếu có thể thường xuyên nhận được lợi nhuận đã được hứa từ trước. Cổ phiếu cũng có “cổ tức,” nhưng số tiền không được đảm bảo. Trong trường hợp trái phiếu, lãi suất được đảm bảo, vì vậy có thể nói rằng nó có độ an toàn cao.

2. Tính thanh khoản: Có thể bán để đổi ra tiền ngay cả trước khi đáo hạn

Người đã mua trái phiếu có thể thu lại số tiền đã trả ban đầu nếu giữ nó cho đến khi đáo hạn, nhưng nếu thực sự cần tiền và muốn đổi ra tiền mặt trước khi đáo hạn, người giữ trái phiếu có thể bán nó cho nhà đầu tư khác.

3. Khả năng sinh lời: người mua trái phiếu có thể kiếm lợi nhuận bằng cách bán nó

Khi bán một trái phiếu với giá cao hơn khi mua, nhà đầu tư có thể thu về một khoản lợi nhuận chênh lệch. Tuy nhiên, nó cũng có rủi ro thu lỗ như cổ phiếu.

POINT

Bên cạnh ba đặc điểm “an toàn”, “tính thanh khoản” và “khả năng sinh lời”, chúng ta hãy hiểu ba rủi ro của trái phiếu ở bài viết tiếp theo.
Copied title and URL