Giá cổ phiếu tăng có lợi ích gì cho công ty ?

Giá cổ phiếu tăng có thể mang lại ba lợi ích chính sau.

  1. Có thể gom được nhiều tiền từ nhà đầu tư để mở rộng kinh doanh sản xuất hay đầu tư phát triển
  2. Giảm bớt rủi ro bị thâu tóm bởi các đối thủ
  3. Giúp nhân viên cán bộ nâng cao tinh thần và kỷ luật

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về ba lợi ích này.

1. Có thể gom được nhiều tiền từ nhà đầu tư để mở rộng kinh doanh sản xuất hay đầu tư phát triển

Để làm ăn kinh doanh, các công ty cần có vốn trong nhiều tình huống khác nhau như mua nguyên vật liệu, xây dựng nhà máy và hay có thể là mua lại các công ty khác. Những khoản tiền này ban đầu được trang trải bằng cốn nội bộ, nhưng dần dần các công ty không thể trang trải chúng chỉ trong phạm vi doanh thu và lợi nhuận. Công ty phải huy động các quỹ cần thiết từ bên ngoài. Có hai cách chính để công ty gom tiền từ bên ngoài:
1. Vay từ một tổ chức tài chính như ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm
2. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp bán nó cho các nhà đầu tư

Tiền vay từ một tổ chức tài chính cuối cùng phải trả lại cả lãi và gốc, nhưng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu thì không cần phải hoàn trả. Ngày nay, thuật ngữ “vốn chủ sở hữu của cổ đông” đã trở nên phổ biến, nhưng đã có thời điểm số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu được gọi là vốn chủ sở hữu theo quan điểm lấy công ty làm trung tâm. Cuộc tranh luận về “ai là chủ công ty” vẫn đang còn tiếp tục.

Cổ phiếu có những “đặc quyền” như kiểm soát quản lý kinh doanh, nhận cổ tức, và kỳ vọng giá cổ phiếu tăng.
Theo quan điểm phương Tây, có thể nói rằng các cổ đông sở hữu một phần công ty tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ.
Ngược lại, nếu công ty phát hành cổ phiếu lâm vào cảnh thua lỗ, nhà đầu tư sẽ không nhận được cổ tức và sẽ phải đối mặt với nguy cơ giá cổ phiếu giảm. Nếu một công ty phá sản, cổ phiếu nắm giữ sẽ trở nên vô giá trị.

Các công ty trả cổ tức bằng số tiền họ kiếm được bằng cách phát hành cổ phiếu, nhưng cổ tức được cố định ở một tỷ lệ cố định trên mỗi cổ phiếu. 

Trước đây, nhiều chủ doanh nghiệp nghĩ rằng nếu họ phát hành cổ phiếu mới với giá cao và chia cổ tức ít thì sẽ thu được nhiều tiền mà không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, về lâu dài, các công ty này thường bị cổ đông và nhà đầu tư ghẻ lạnh, việc sử dụng nguồn vốn do cổ đông cung cấp không hiểu quả để sinh lợi nhuận, dẫn đến giá cổ phiếu lao dốc ế ẩm.

Đầu tiên, cần phải nâng cao hình ảnh công ty, tuyển dụng nhiều nhân viên giỏi.
Khi giá cổ phiếu bắt đầu tăng, khả năng cao là cổ đông mới và số lượng cổ đông đầu tư lâu dài sẽ tăng lên giúp ổn định giá cổ phiếu. Các cổ đông có thể vay được nhiều tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu khi giá cao. Tất nhiên, doanh nghiệp cũng có thể thu về nhiều tiền từ thị trường khi họ cần.

2. Giảm bớt rủi ro bị thâu tóm bởi các đối thủ

Công ty có giá cổ phiếu cao ít có khả năng trở thành mục tiêu của các vụ mua bán và sáp nhập thù địch (M & A). Mặt khác, các công ty có giá cổ phiếu cao có thể sử dụng phương pháp trao đổi kiểu phương Tây lấy cổ phiếu của chính họ để tác động đến các công ty có công nghệ cao, sản phẩm và thị trường hấp dẫn thực hiện các thương lượng M&A chiến lược hay liên minh. 

3. Giúp nhân viên cán bộ nâng cao tinh thần và kỷ luật

Công ty có giá cổ phiếu cao có thể đưa ra chế độ quyền chọn mua cổ phiếu (quyền mua cổ phiếu của chính mình với giá cố định) cho nhân viên và cán bộ. Khi nhân viên mua cổ phiếu của chính công ty mình làm việc, họ sẽ trở thành một cổ đông sở hữu một phần công ty dù là nhỏ. Điều này giúp nâng cao tinh thần và kỷ luật của nhân viên, cán bộ, giúp họ tự giác ý thức trách nhiệm công việc đóng góp công sức vào sự phát triển của công ty hơn nữa.

Trên đây là ba lý do chính chỉ ra tại sao một số chủ sở hữu công ty niêm yết cố gắng bằng mọi giá nâng giá cổ phiếu lên cao mặc dù họ không có năng lực kinh doanh, tài chính hay tạo lợi nhuận.

Copied title and URL