“Tài chính trực tiếp” và “tài chính gián tiếp”

Có một cách nghĩ khác về các sản phẩm tài chính mà bạn nên biết. Đó là “tài chính trực tiếp” và “tài chính gián tiếp”.
Các sản phẩm tài chính có thể được chia thành 2 loại. Một là loại có tổ chức tài chính đứng ra giúp đồng tiền luân chuyển và một loại sản phẩm không có.

Tài chính trực tiếp

Ví dụ, bạn đến một công ty chứng khoán và mua cổ phiếu do Sony phát hành, tức bạn đã đầu tư vào Sony. Lúc này, công ty chứng khoán chỉ đóng vai trò là kết nối.

Trường hợp của trái phiếu cũng tương tự. Nếu bạn đến một công ty chứng khoán và mua trái phiếu do Sony phát hành, có nghĩa bạn đang cho Sony vay tiền.
Theo cách này, dòng tiền mà người đầu tư bỏ ra và công ty phát hành cổ phiêú hay trái phiếu nhận về được kết nối trực tiếp gọi là “tài chính trực tiếp”.

Tài chính trực tiếp

Tài chính gián tiếp

Có sự khác biệt lớn so với ở trên đó là “tiền gửi ngân hàng”.
Nếu chúng ta gửi tiền vào một ngân hàng A nào đó, có nghĩa là chúng ta đang cho ngân hàng A vay tiền. Ngân hàng A lại cho các công ty vay tiền đó nhằm phục vụ cho việc kinh doanh (ví dụ: Sony). Theo cách này, dòng tiền mà có một tổ chức tài chính (ngân hàng) đứng giữa hai bên là người cho vay tiền (đầu tư) và công ty nhận tiền (được đầu tư) được kết nối một cách gián tiếp gọi là “tài chính gián tiếp”.

Tài chính gián tiếp

Hiểu những đặc trưng của các sản phẩm tài chính trước khi sử dụng chúng

Thường thì “tài chính gián tiếp” có ít rủi ro hơn “tài chính trực tiếp”. Tuy nhiên, tỷ lệ lãi suất lại nhỏ.

Mặt khác, “tài chính trực tiếp” có thể được kỳ vọng sẽ thu về nhiều hơn “tài chính gián tiếp”, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Ngoài ra, khi sử dụng các sản phẩm “tài chính trực tiếp” như cổ phiếu và trái phiếu, chúng ta phải tự quyết định “nên mua công ty nào và mua như thế nào?”. Đó là trách nhiệm của bản thân.
Đặc biệt, cổ phiếu không có sự đảm bảo như trái phiếu, vì vậy chúng ta phải nghiên cứu các công ty thật kỹ càng trước khi đầu tư.

Các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, gửi tiết kiệm và trái phiếu có sự khác biệt lớn về rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Vì vậy, việc hiểu rõ từng tính chất, đặc trưng và sử dụng thành thạo chúng là vô cùng quan trọng.

Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng

POINT

Rủi ro / lợi tức của trái phiếu và cổ phiếu cao hơn tiền gửi là do sự khác biệt giữa tài chính gián tiếp và tài chính trực tiếp. Hãy hiểu rõ từng tính chất, đặc trưng và sử dụng chúng hiệu quả.
Copied title and URL