lợi nhuận kỳ vọng

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Ưu điểm của đầu tư tín thác

Một đặc điểm của đầu tư tín thác là có thể bắt đầu việc đầu tư phân tán với một khoản vốn nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư phân tán theo thời gian bằng cách đầu tư định kỳ với một số tiền nhất định.
Chứng khoán nhập môn

Hai cách kiếm tiền từ cổ phiếu

Có hai loại, "lợi nhuận thu nhập" và "lợi nhuận vốn". Lợi nhuận thu được từ việc giá cổ phiếu tăng là “lợi nhuận vốn”, nhưng giá cổ phiếu cũng có thể giảm và gây lỗ.
Căn cản của đầu tư

“Tài chính trực tiếp” và “tài chính gián tiếp”

Rủi ro / lợi tức của trái phiếu và cổ phiếu cao hơn tiền gửi là do sự khác biệt giữa tài chính gián tiếp và tài chính trực tiếp. Hãy hiểu rõ từng tính chất, đặc trưng và sử dụng chúng hiệu quả.
Căn cản của đầu tư

Cách nghĩ về rủi ro và lợi nhuận

Tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu, nhưng thay vào đó bạn không nhận được nhiều tiền hơn những gì đã giao ước.
Quảng cáo