Ưu điểm của đầu tư tín thác

Có 4 ưu điểm có thể kể ra của đầu tư tín thác.

1. Có thể bắt đầu với số tiền nhỏ

Hầu hết các khoản đầu tư tín thác có thể được mua với giá khá rẻ. Ngay cả khi số tiền vốn trong tay ít cũng có thể tham gia đầu tư, và cũng có thể mua bằng hình thức tích lũy một số tiền cố định hàng tháng. Có thể nói đây là một sản phẩm tài chính dễ sử dụng cho những ai đang muốn đầu tư cho tương lai.

2. Có thể giao phó đầu tư cho chuyên gia

Cụ thể, một chuyên gia được gọi là “nhà quản lý quỹ” tại công ty điều hành quỹ sẽ tính toán quyết định đầu tư như thế nào với khoản tiền nhận được từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều hiển nhiên là chi phí sẽ cao hơn là tự mình mua bán cổ phiếu hay trái phiếu.

3. Có được hiệu quả của đầu tư phân tán

Số tiền thu được cho một quỹ đầu tư uỷ thác lên tới hàng chục hay hàng trăm tỷ, được đầu tư vào hàng chục đến hàng trăm mã cổ phiếu. Nhờ đầu tư vào nhiều mã cổ phiếu như vậy, thậm chí nếu có cổ phiếu bị giảm giá, sẽ được bù đắp bởi sự tăng giá của một cổ phiếu khác. Đó chính là hiệu quả của đầu tư phân tản.

4. Nhiều chủng loại~
Từ loại rủi ro thấp – lợi nhuận kỳ vọng thấp tới loại rủi ro cao – lợi nhuận kỳ vọng cao

Có nhiều loại đầu tư tín thác khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm tài chính được đầu tư, chẳng hạn như đầu tư tín thác số tiền thu được vào cổ phiếu, ủy thác đầu tư vào trái phiếu và đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, có nhiều quỹ đầu tư tín thác đưa ra các loại theo mục đích và chủ đề đầu tư như “đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các nước mới nổi” hay “đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường”, mức độ rủi ro và lợi nhuận cũng rất khác nhau tuỳ theo mỗi loại. Bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với mục đích đầu tư và kế hoạch đầu tư của mình.

Điều quan trọng cần nhớ là đầu tư uỷ thác có nhiều ưu điểm như thế này, nhưng nó cũng là một sản phẩm tài chính có rủi ro. Giao việc đầu tư cho chuyên gia đầu tư là một lợi thế, nhưng không có nghĩa là số tiền bạn đầu tư sẽ luôn tăng lên. Tùy thuộc vào kết quả đầu tư, bạn có thể không nhận được lợi nhuận như mong đợi. Giống như cổ phiếu và trái phiếu, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm của chúng và sử dụng chúng một cách thành thạo.

POINT

Một đặc điểm của đầu tư tín thác là có thể bắt đầu việc đầu tư phân tán với một khoản vốn nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư phân tán theo thời gian bằng cách đầu tư định kỳ với một số tiền nhất định.
Copied title and URL