tín thác bất động sản

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Những chú ý khi sử dụng đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác có nhiều lợi thế, nhưng chúng ta không được quên rằng chúng là một phương thức của đầu tư, và tiền gốc đầu tư sẽ không được đảm bảo giống như “gửi tiết kiệm” . Dù có thể uỷ thác cho các chuyên gia đầu tư quản lý, nhưng việc tự mình thu thập thông tin cũng rất cần thiết.
Kiến thức kinh tế cơ bản

Phân loại đầu tư tín thác

Đây chỉ là một số ví dụ, và nó có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Xin lưu ý rằng bạn có thể tham khảo các khía cạnh trên để hiểu các đặc điểm và rủi ro của đầu tư tín thác mà bạn sẽ sử dụng và tìm ra loại phù hợp với mình.
Căn cản của đầu tư

Đầu tư tín thác được ra đời khi nào ?

Đầu tư tín thác ở Việt Nam hiện tại chưa được phổ biến vì lý do tâm lý bất an khi giao phó tài sản cho người khác hay suy nghĩ muốn tự đầu tư đang còn nặng nề, đồng thời cũng chưa có nhiều cơ quan tài chính đủ uy tín thực hiện dịch vụ. Hình thức đầu tư tín thác phổ biến nhất là tín thác bất động sản. Tuy nhiên có rất nhiều vụ lừa đảo bị phát giác, vì vậy nhà đầu tư phải thật sự cảnh giác, xem xét thật kỹ đối tác mà mình muốn uỷ thác đầu tư.
Căn cản của đầu tư

Ưu điểm của đầu tư tín thác

Một đặc điểm của đầu tư tín thác là có thể bắt đầu việc đầu tư phân tán với một khoản vốn nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư phân tán theo thời gian bằng cách đầu tư định kỳ với một số tiền nhất định.
Quảng cáo