Phân loại đầu tư tín thác

Có nhiều loại đầu tư tín thác khác nhau, nhưng có thể phân loại theo các khía cạnh sau.

1. Phân loại theo đầu tư vào loại sản phẩm nào?

Đầu tiên, đầu tư uỷ thác có thể được phân loại theo “loại sản phẩm được đầu tư vào từ tiền của nhà đầu tư”. Một số đầu tư vào cổ phiếu, một số đầu tư vào trái phiếu, một số đầu tư vào bất động sản, v.v. Những khoản đầu tư vào trái phiếu công và trái phiếu doanh nghiệp như trái phiếu chính phủ và trái phiếu công ty được gọi là “đầu tư tín thác trái phiếu công và trái phiếu doanh nghiệp”, và những đầu tư tín thác bao gồm dù một lượng nhỏ cổ phiếu trong danh mục đầu tư được gọi là “đầu tư tín thác cổ phiếu. ” Những quỹ đầu tư chủ yếu vào bất động sản được gọi là “đầu tư tín thác bất động sản (REITs).”
Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của mỗi loại đầu tư tín thác là rất khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm tài chính đầu tư vào. Ví dụ, cổ phiếu có rủi ro biến động giá cao hơn trái phiếu, do đó, người ta thường coi đầu tư uỷ thác cổ phiếu sẽ có rủi ro cao hơn đầu tư uỷ thác trái phiếu.

2. Phân loại theo điểm đến của đầu tư là trong nước hay nước ngoài

Nó cũng có thể được phân loại theo khu vực đầu tư. Một số mục tiêu đầu tư chỉ là trong nước, trong khi những mục tiêu khác đầu tư chủ yếu vào các sản phẩm tài chính ở nước ngoài. Ngoài ra, có những đầu tư uỷ thác thu hẹp phạm vi mục tiêu, chẳng hạn như những ủy thác đầu tư vào các nước phát triển như Hoa Kỳ và Châu Âu, và những quỹ đầu tư vào các nước mới nổi ở Châu Á.
Ngay cả khi bạn quan tâm đến cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài, bạn cũng khó có thể tìm hiểu kỹ các điều kiện kinh doanh và xu hướng thị trường chứng khoán của các công ty tại quốc gia đó và đầu tư. Nếu bạn sử dụng đầu tư uỷ thác để đầu tư chủ yếu vào các sản phẩm tài chính ở nước ngoài, bạn có thể dễ dàng tham gia đầu tư ra nước ngoài.

3. Phân chia theo thời điểm có thể mua

Khi đầu tư tín thác được phân loại theo “phương thức bán”, chúng có thể được chia thành những tín thác có thể mua bất kỳ lúc nào và những tín thác đầu tư chỉ có thể mua trong khoảng thời gian chào bán. Loại trước được gọi là “loại bổ sung” và loại sau được gọi là “loại đơn vị”.

4. Phân chia theo kế hoạch đầu tư

Một số đầu tư tín thác được thiết kế để hoạt động tương tự như một chỉ số cụ thể (chẳng hạn như Chỉ số VN-index). Đây được gọi là “loại Index”. Ví dụ, trong trường hợp đầu tư tín thác được liên kết với VN-index, nếu -index tăng, giá trị của đầu tư tín thác này sẽ gần như tự động tăng lên.
Mặt khác, quản lý quỹ là một chuyên gia đầu tư (xem phần “Ưu điểm của đầu tư tín thác“) phán đoán thời điểm mua và bán và hướng đến kết quả đầu tư cao hơn, được gọi là “loại chủ động”.

POINT

Đây chỉ là một số ví dụ, và nó có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau.
Xin lưu ý rằng bạn có thể tham khảo các khía cạnh trên để hiểu các đặc điểm và rủi ro của đầu tư tín thác mà bạn sẽ sử dụng và tìm ra loại phù hợp với mình.
Copied title and URL