đầu tư phân tán

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Khái niệm về đầu tư ra nước ngoài

Bạn có thể đầu tư ra nước ngoài ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Đầu tư nước ngoài có những lợi thế, nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Hãy chú tâm đến điều này.
Căn cản của đầu tư

Những chú ý khi sử dụng đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác có nhiều lợi thế, nhưng chúng ta không được quên rằng chúng là một phương thức của đầu tư, và tiền gốc đầu tư sẽ không được đảm bảo giống như “gửi tiết kiệm” . Dù có thể uỷ thác cho các chuyên gia đầu tư quản lý, nhưng việc tự mình thu thập thông tin cũng rất cần thiết.
Căn cản của đầu tư

Ưu điểm của đầu tư tín thác

Một đặc điểm của đầu tư tín thác là có thể bắt đầu việc đầu tư phân tán với một khoản vốn nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư phân tán theo thời gian bằng cách đầu tư định kỳ với một số tiền nhất định.
Căn cản của đầu tư

Kết hợp hiệu quả các sản phẩm tài chính

Có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp nhiều sản phẩm tài chính khác nhau. Chúng ta dễ để ý đến các cổ phiếu riêng lẻ, nhưng việc phân bổ tài sản cho từng loại sản phẩm tài chính sẽ quan trọng hơn trong việc xác định kết quả của việc đầu tư.
Căn cản của đầu tư

Cách đầu tư phân tán hiệu quả

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của nhiều ngành khác nhau. Nhưng vẫn có những cách khác để giảm thiểu rủi ro bên cạnh việc đa dạng hóa ngành đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết tiếp theo.
Chứng khoán nhập môn

Đầu tư phân tán và danh mục đầu tư

Với việc đầu tư đa dạng, bạn có thể nhận được lợi nhuận phù hợp đồng thời giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ tài sản.
Quảng cáo