Kết hợp hiệu quả các sản phẩm tài chính

Kết hợp các sản phẩm tài chính

Ý tưởng về  tư phân tán và danh mục đầu tư quan trọng không chỉ đối với cổ phiếu mà còn đối với các sản phẩm tài chính khác nhau như gửi tiền tiết kiệm, trái phiếu và đầu tư uỷ thác.

Rủi ro và lợi nhuận khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm tài chính. Như đã đề cập ở bài trước, cổ phiếu có lợi nhuận cao hơn gửi tiền tiết kiệm và trái phiếu, nhưng chúng cũng có rủi ro cao hơn. Nếu bạn dễ dàng đầu tư tất cả tiền của mình vào cổ phiếu, bạn có thể mất rất nhiều tiền. Tuy nhiên nếu bạn chỉ sử dụng tiền để gửi ngân hàng thì sẽ an toàn hơn, nhưng rất khó để tăng tiền của bạn lên nhiều.

Phân phối cân bằng

Do đó, thay vì dùng hết tiền vào một loại sản phẩm tài chính, danh mục đầu tư được tổ chức để phân bổ cho các sản phẩm tài chính khác nhau như gửi tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu và đầu tư ủy thác. Bằng cách này, bạn có thể kỳ vọng một khoản lợi nhuận nhất định trong khi hạn chế được rủi ro.
Ngoài ra, những người “muốn lợi nhuận cao và chấp nhận rủi ro” có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, và ngược lại, những người muốn giảm rủi ro và chấp nhận lợi nhuận có thể thấp một chút có thể tăng tỷ trọng của trái phiếu và gửi tiết kiệm.
Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn nên kết hợp một cách cân đối nhiều sản phẩm tài chính để giúp gia tăng số tiền của mình một cách hiệu quả.

Số tiền có thể được sử dụng để đầu tư

Khi những người bình thường như chúng ta đầu tư, chúng ta hay chú ý đến việc “mua cổ phiếu / trái phiếu nào ?”, Nhưng việc “phân bổ tiền như thế nào cho cổ phiếu / trái phiếu / đầu tư uỷ thác / gửi tiền tiết kiệm, v.v.”  sẽ ảnh hưởng lớn và quyết định đến kết quả của đầu tư.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ đến việc “bắt đầu tư vào cổ phiếu”, bạn không chỉ cần tra cứu tình hình hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của các công ty, mà còn cần phải để ý tới số tiền vốn hiện tại đang có và bạn sẽ sử dụng bao nhiêu trong số đó để đầu tư vào chứng khoán? Có thể nói, đó là điều rất quan trọng trước khi bắt đầu đầu tư.

POINT

Có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kết hợp nhiều sản phẩm tài chính khác nhau. Chúng ta dễ để ý đến các cổ phiếu riêng lẻ, nhưng việc phân bổ tài sản cho từng loại sản phẩm tài chính sẽ quan trọng hơn trong việc xác định kết quả của việc đầu tư.
Copied title and URL