Cách nghĩ về rủi ro và lợi nhuận

Cổ phiếu có rủi ro đi cùng

Một trong những đặc điểm cần phải nắm của các sản phẩm tài chính là rủi ro và lợi nhuận.

Kết quả thu được từ các sản phẩm tài chính được gọi là “lợi nhuận”.
Và mức độ của việc “ không biết liệu có thu được kết quả như mong đợi hay không” được gọi là “rủi ro”.

Trong trường hợp cổ phiếu, có thể nhận được cổ tức từ các công ty bằng cách mua cổ phiếu. Tuy nhiên, mức cổ tức không cố định ngay từ đầu. Đôi khi nó nhiều hơn và đôi khi nó ít hơn mong đợi.

Khi hoạt động kinh doanh của công ty phát triển, lượng cổ tức tăng lên và giá cổ phiếu thường cũng sẽ tăng. Cổ đông có thể kiếm được khoản chênh lệch bằng cách bán cổ phiếu sau khi giá đã tăng. Ngược lại, nếu một doanh nghiệp thất bại và lâm vào cảnh thua lỗ, bạn sẽ không những không nhận được cổ tức mà giá cổ phiếu sẽ thấp hơn lúc bạn mua, và bạn có thể mất tiền vì điều đó.

Liệu hoạt động kinh doanh của công ty có thành công, tạo ra lợi nhuận đều đặn và nhận được cổ tức không? Giá cổ phiếu sẽ tăng …?
Mua cổ phiếu có nghĩa là đầu tư tiền vào một thứ không được hứa hẹn rằng “bạn sẽ nhận được bao nhiêu”.

Cũng có những sản phẩm hứa hẹn bạn sẽ được bao nhiêu

Không giống như cổ phiếu, có một sản phẩm tài chính hứa hẹn “sẽ thu được bao nhiêu” ngay từ đầu.
Đó là tiền gửi ngân hàng và trái phiếu do các công ty phát hành.

Trong trường hợp gửi tiền tại ngân hàng, nó giống như người gửi tiền cho ngân hàng vay tiền. Còn trường hợp trái phiếu, người mua trái phiếu cho công ty vay tiền.
Ngân hàng và công ty có nghĩa vụ trả lại tiền và lãi suất đúng thời hạn theo giao ước ban đầu dù có làm ăn thua lỗ.

Tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu, nhưng thay vào đó bạn không nhận được nhiều tiền hơn những gì đã giao ước và thường là không quá cao. Do đó, việc kiếm nhiều tiền bằng tiền gửi và trái phiếu sẽ khó hơn là bằng cổ phiếu.

Như vậy, mỗi sản phẩm tài chính sẽ có rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng khác nhau.

POINT

Cả tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu và cổ phiếu đều là sản phẩm tài chính. Sự khác biệt về rủi ro và lợi nhuận là một trong những điểm đặc trưng nhất trong khác biệt giữa các sản phẩm này.

Copied title and URL