Hai cách kiếm tiền từ cổ phiếu

Về cơ bản có hai cách để kiếm tiền bằng cổ phiếu.
Một là lấy tiền từ việc chia lợi nhuận của công ty đã phát hành cổ phiếu.

Khi một công ty (công ty cổ phần) phát hành cổ phiếu tạo ra lợi nhuận, công ty đó phải  nó cho những người sở hữu cổ phiếu (cổ đông). Lợi nhuận được phân phối gọi là “cổ tức”. Đó là một phần lợi nhuận mà các cổ đông nhận được từ công ty.

Theo cách này, lợi nhuận mà cổ đông kiếm được từ cổ tức được gọi là “thu nhập cổ tức” (Income gain).

Một cách khác để kiếm tiền với cổ phiếu được gọi là “lợi nhuận vốn” (Capital gain).

Cổ tức

Lãi vốn (Capital gain)

Khoản tiền thu được do chênh lệch giá mua và giá bán cổ phiếu được gọi là “lợi nhuận vốn”.

Nhìn chung, khi ai đó nói rằng họ “kiếm tiền bằng cổ phiếu” thì đa phần nghĩa là họ kiếm tiền từ lợi nhuận vốn này.

Các công ty không phải trả lại số tiền thu được bằng cách bán cổ phiếu. Giả dụ ai đó đã đầu tư 1 triệu đồng và nhận được cổ phiếu của Sony sau đó yêu cầu nhân viên của Sony trả lại 1 triệu đồng vì anh ta đột ngột cần tiền, anh ta chắc chắn sẽ không được trả lại.
Nhưng thay vào đó, muốn có tiền, anh ta có thể bán cổ phiếu của Sony cho người khác.

Vào thời điểm đó, nếu cổ phiếu được bán với giá 1,2 triệu đồng, người đó sẽ lời 200.000 đồng mà không tốn nhiều công sức (thực tế sẽ mất tiền phí dao dịch và thuế).
Ngoài ra, nếu người mua với giá 1,2 triệu đồng bán lại cho người khác với giá 1,3 triệu đồng thì người đó cũng sẽ kiếm được 100.000 đồng.
Lợi nhuận này được gọi là “lợi nhuận vốn”.

Lợi nhuận vốn

Lợi nhuận cổ tức (Income gain)

Về cơ bản, một công ty kinh doanh tốt có thể được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận đều đặn và trả nhiều cổ tức cho các cổ đông của mình.

Trong trường hợp cổ phiếu của một công ty kinh doanh tốt, nhiều người muốn mua nên giá sẽ tăng cao. Giá cổ phiếu của các công ty được kỳ vọng là “có thể sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận” và “sẽ thu được nhiều cổ tức” về cơ bản là dựa trên kỳ vọng của mọi người (mặc dù nó có thể giảm tạm thời).

Do đó, nếu bạn kiếm được và mua cổ phiếu của một công ty tốt, bạn có thể kiếm tiền với cổ phiếu đó.

Nhưng không phải lúc nào nó cũng thuận lợi như vậy. Giá cổ phiếu luôn lên xuống thất thường, thậm chí nếu bạn mua cổ phiếu của một công ty tốt thì khi bán ra cũng có thể giá còn thấp hơn lúc mua và bạn bị lỗ. Đó là điểm khó của đầu tư chứng khoán.

POINT

Có hai loại, “lợi nhuận thu nhập” và “lợi nhuận vốn”. Lợi nhuận thu được từ việc giá cổ phiếu tăng là “lợi nhuận vốn”, nhưng giá cổ phiếu cũng có thể giảm và gây lỗ.
Copied title and URL