Đầu tư là gì ?

Quảng cáo
Chứng khoán nhập môn

Công ty nào sẽ phát triển trong tương lai ? từ khoá là “môi trường”, “xã hội”, “quản trị”

Phương pháp đầu tư bằng cách chú ý đến ba từ khóa "môi trường" (Enviroment), "xã hội" (Social) và "quản trị" (Governance), được gọi tắt là đầu tư ESG. Nó đang trở thành một ý tưởng quan trọng của đầu tư cổ phiếu.
Chứng khoán nhập môn

Các công ty không chỉ nhắm đến “lợi nhuận”! ~ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Gần đây, các công ty không chỉ chú trọng đến lợi nhuận trước mắt mà còn quan tâm đến việc quản lý với tầm nhìn dài hạn, chẳng hạn như thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội và các vấn đề bảo vệ môi trường với tư cách là một thành viên của xã hội. Bằng cách đó, công ty sẽ có thể phát triển ổn định trong thời gian dài.
Chứng khoán nhập môn

Giá cổ phiếu gắn liền với chuyển động kinh tế của thế giới

Với sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà nếu chỉ nhìn vào kinh tế trong nước thì không thể dự đoán được tương lai của hoạt động công ty và giá cổ phiếu.
Chứng khoán nhập môn

Đầu tư cổ phiếu giúp thay đổi các công ty

Điều quan trọng là phải xác định chắc chắn loại hình công ty nào được xã hội cần và loại hình công ty nào sẽ phát triển trong tương lai. Sau đó lựa chọn được một công ty có vẻ đáp ứng được kỳ vọng của bạn để đầu tư, nếu làm được như vậy thì những công ty xuất sắc sẽ có thêm cơ hội để phát triển góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Chứng khoán nhập môn

Ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch

Việc đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán để nó được mua bán rộng rãi gọi là niêm yết. Việc niêm yết giúp các công ty huy động tiền cho hoạt động kinh doanh của họ dễ dàng hơn.
Chứng khoán nhập môn

4 công việc chính của công ty chứng khoán

Các công ty chứng khoán không chỉ làm trung gian thực hiện các lệnh của nhà đầu tư, mà còn tự mua bán cổ phiếu. Với việc tham gia giao dịch của chính công ty chứng khoán, khối lượng giao dịch tăng lên, việc chốt giao dịch, khớp lệnh trở nên dễ dàng hơn.
Chứng khoán nhập môn

Qúa trình mua bán cổ phiếu diễn ra như thế nào ?

Các lệnh mua bán được liên kết theo hai nguyên tắc: “Nguyên tắc ưu tiên về giá” và “Nguyên tắc ưu tiên về thời gian”. Khi lệnh bán và lệnh mua được liên kết với nhau, thì đó gọi là "giao dịch đã hoàn thành".
Chứng khoán nhập môn

Để mọi người an tâm mua bán cổ phiếu

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi chuyên mua và bán cổ phiếu một cách chuyên nghiệp. Bằng cách tập trung giao dịch vào  một chỗ là sàn giao dịch, bạn luôn có thể mua và bán cổ phiếu ở một mức giá hợp lý.
Chứng khoán nhập môn

Đầu tư phân tán và danh mục đầu tư

Với việc đầu tư đa dạng, bạn có thể nhận được lợi nhuận phù hợp đồng thời giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ tài sản.
Chứng khoán nhập môn

Quyền lợi và trách nhiệm của “cổ đông”

Bạn sẽ được quyền nhận cổ tức và quyền nêu ý kiến ​​tại đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, nếu công ty sụp đổ, khoản tiền để mua cổ phiếu sẽ không được trả lại. Đây là trách nhiệm của cổ đông.
Quảng cáo