Quyền lợi và trách nhiệm của “cổ đông”

Các quyền được trao cho cổ đông

Là cổ đông có nghĩa là một trong những chủ sở hữu (nhà đầu tư) của công ty. Khi bạn trở thành cổ đông, bạn có nhiều quyền lợi khác nhau.

Một là quyền nhận cổ tức.
Như đã giải thích điều này trong bài “Hai cách kiếm tiền từ cổ phiếu” . Khi một công ty tạo ra lợi nhuận, các cổ đông có thể nhận được một phần lợi nhuận tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu mà họ có.

Là một cổ đông, ai cũng muốn được chia nhiều cổ tức. Vì vậy,  luôn kỳ vọng công ty sẽ cố gắng hết sức để tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Ngoài ra, các cổ đông cũng được trao quyền nêu ý kiến đối với ban điều hành công ty, gọi là “quyền biểu quyết”. Cụ thể, bạn có thể đưa ra ý kiến ​​của mình tại cuộc họp gọi là “Đại hội đồng cổ đông”, nơi các cổ đông tập trung lại để thảo luận về việc quản lý công ty. Việc chỉ nắm giữ một lượng nhỏ cổ phiếu sẽ làm cho lời nói trở nên ít trọng lượng. Ngược lại, những người có nhiều cổ phiếu sẽ có tiếng nói hơn.

Biểu quyết

Quyền lợi và trách nhiệm

Khi bạn trở thành cổ đông, bạn có phần trách nhiệm bên cạnh những quyền lợi.

Nếu công ty phá sản, bạn có thể nhận được một số tài sản còn lại của công ty. Đây được gọi là quyền yêu cầu phân chia tài sản còn lại.
Tuy nhiên, khoản tiền đầu tiên bạn dùng để mua cổ phiếu sẽ không được trả lại. Đây là trách nhiệm của bạn với tư cách là một cổ đông.

Ngoài ra, nếu công ty liên tục làm ăn thua lỗ, việc chia cổ tức sẽ không diễn ra trong nhiều năm.
Các cổ đông không thể phàn nàn về việc họ không được trả lại số tiền  mua cổ phiếu hay việc không nhận được cổ tức. Nói cách khác, cổ đông có nhiều quyền khác nhau, nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của công ty. Điều này có nghĩa là bạn có cả quyền và trách nhiệm.

Ngoài ra, một số công ty cung cấp các sản phẩm của công ty mình hoặc phiếu giảm giá làm đãi ngộ cho các cổ đông theo số lượng cổ phiếu mà họ nắm giữ.

Chia cổ tức

POINT

Cổ đông sẽ có quyền nhận cổ tức và quyền nêu ý kiến ​​tại đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, nếu công ty sụp đổ, khoản tiền để mua cổ phiếu sẽ không được trả lại. Đây chính là trách nhiệm của mỗi cổ đông.

Copied title and URL