4 công việc chính của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là đầu mối cửa ngõ để chúng ta mua bán cổ phiếu. Có bốn công việc chính tại công ty chứng khoán này.
Đầu tiên là công việc làm trung gian mua bán cổ phiếu của người dân. Đây được gọi là công việc môi giới.

Công việc môi giới và công việc đầu tư

Công việc môi giới là công việc nhận lệnh từ những người muốn mua hoặc bán cổ phiếu và truyền đạt chúng đến sở giao dịch chứng khoán, nói cách khác là thực hiện các giao dịch thay mặt cho người dân. Có thể nói đây là công việc chính của một công ty chứng khoán. Hoa hồng nhận được từ người dân khi làm trung gian là nguồn thu nhập chính của các công ty chứng khoán.

Các công ty chứng khoán không chỉ làm môi giới mua bán mà còn thực hiện mua bán cổ phiếu bằng tiền của chính họ. Đây được gọi là công việc đầu tư. Việc này giúp công ty chứng khoán kiếm được một khoản lợi nhuận chênh lệch khi mua bán cổ phiếu, đồng thời giúp các giao dịch dễ khớp lệnh hơn nhờ tạo ra khối lượng giao dịch lơn hơn. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một công ty chứng khoán trong đội ngũ những nhà cổ đông lớn ở trong thông tin cổ đông của các công ty.

Công việc tiếp nhận và công việc bán hộ (selling)

Như đã nói ở bài trước “cổ phiếu là công cụ để các công ty huy động tiền.” Giúp một công ty phát hành cổ phiếu và huy động tiền cũng là một công việc quan trọng của công ty chứng khoán. Công ty phát hành cổ phiếu có thể tự tìm người mua cổ phiếu cho mình, nhưng điều đó rất tốn thời gian và công sức. Vì vậy, thông qua một công ty chứng khoán với vai trò chuyên gia để tìm người mua cổ phiếu là một lựa chọn cần thiết.

Công việc tiếp nhận là công việc mua một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu từ công ty đã phát hành và bán lại chúng cho nhiều người, còn việc bán hộ (selling) là công việc tạm thời giữ cổ phiếu mới phát hành và tìm kiếm người mua chúng. (bạn có thể hiểu nó giống như công việc nhận vé số và đi bán cho công ty phát hành sổ số)

Một công ty chứng khoán thực hiện cả bốn điều này được gọi là “công ty chứng khoán tổng hợp”.

POINT

Các công ty chứng khoán không chỉ làm trung gian thực hiện các lệnh của nhà đầu tư, mà còn tự mua bán cổ phiếu. Với việc tham gia giao dịch của chính công ty chứng khoán, khối lượng giao dịch tăng lên, việc chốt giao dịch, khớp lệnh trở nên dễ dàng hơn.
Copied title and URL