công ty chứng khoán

Quảng cáo
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Đặt lệnh mua trên công ty chứng khoán

Bạn có thể đặt lệnh suôn sẻ nếu bạn sắp xếp được 5 mục cần nêu khi đặt lệnh. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có hiểu biết vững chắc về những gì bạn đã học ở những bài trước là mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, và đầu tư phân tán.
Chứng khoán nhập môn

4 công việc chính của công ty chứng khoán

Các công ty chứng khoán không chỉ làm trung gian thực hiện các lệnh của nhà đầu tư, mà còn tự mua bán cổ phiếu. Với việc tham gia giao dịch của chính công ty chứng khoán, khối lượng giao dịch tăng lên, việc chốt giao dịch, khớp lệnh trở nên dễ dàng hơn.
Chứng khoán nhập môn

Qúa trình mua bán cổ phiếu diễn ra như thế nào ?

Các lệnh mua bán được liên kết theo hai nguyên tắc: “Nguyên tắc ưu tiên về giá” và “Nguyên tắc ưu tiên về thời gian”. Khi lệnh bán và lệnh mua được liên kết với nhau, thì đó gọi là "giao dịch đã hoàn thành".
Chứng khoán nhập môn

Để mọi người an tâm mua bán cổ phiếu

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi chuyên mua và bán cổ phiếu một cách chuyên nghiệp. Bằng cách tập trung giao dịch vào  một chỗ là sàn giao dịch, bạn luôn có thể mua và bán cổ phiếu ở một mức giá hợp lý.
Chứng khoán nhập môn

Đầu tư phân tán và danh mục đầu tư

Với việc đầu tư đa dạng, bạn có thể nhận được lợi nhuận phù hợp đồng thời giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ tài sản.
Quảng cáo