Để mọi người an tâm mua bán cổ phiếu

Để có được cổ phiếu

Có hai cách để có được cổ phiếu. Một là đầu tư tiền vào công ty đang kêu gọi đầu tư và đổi lấy cổ phiếu của công ty đó. Hai là mua từ người đang sở hữu cổ phiếu. Thường thì là theo cách thứ 2 này.

Từ thời điểm nắm giữ cổ phiếu, bạn trở thành một cổ đông của công ty đó. Và nếu công ty tạo ra lợi nhuận, bạn có thể nhận được cổ tức.

Nơi để mua bán cổ phiếu

Sẽ là một vấn đề lớn nếu công ty cổ phần mà bạn mua bị phá sản.
Ngoài ra, nếu không có một hệ thống cho phép bạn dễ dàng bán cổ phiếu bạn đã mua, sẽ rất bất tiện nếu đột nhiên bạn muốn chuyển đổi cổ phiếu thành tiền.

Vì vậy, sẽ rất an tâm nếu có một nơi mà bạn có thể tự do mua và bán cổ phiếu của những công ty đã công bố đúng tình hình kinh doanh. Mặt khác, là một công ty, càng nhiều người mua cổ phiếu của công ty mình càng tốt. Càng nhiều người muốn có cổ phiếu, càng dễ dàng phát hành cổ phiếu mới để thu về nhiều tiền phục vụ mở rộng kinh doanh. 

Đó chính là bối cảnh để nảy ra ý tưởng về một “sở giao dịch chứng khoán”.

Sàn giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là nơi chuyên mua và bán cổ phiếu một cách chuyên nghiệp.
Ở đó, cổ phiếu luôn được mua và bán thông qua các “công ty chứng khoán” có một trình độ chuyên môn nhất định.
Vai trò của công ty chứng khoán là thay mặt chúng ta đặt các lệnh giao dịch chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu có các quy tắc pháp lý nghiêm ngặt. Chúng ta không thể trực tiếp đàm phán, thương lượng mua hoặc bán với sở giao dịch. Theo quy định, công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và sở giao dịch chứng khoán để mua và bán cổ phiếu.

Nếu bạn đặt lệnh cho một công ty chứng khoán, chẳng hạn như muốn mua cổ phiếu Vinamilk hoặc muốn bán cổ phiếu Ving Group, bạn có thể dễ dàng mua và bán cổ phiếu từ mọi nơi trên đất nước.

Các cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán là “cổ phiếu của các công ty công bố tình hình kinh doanh định kỳ thường là theo từng quý”. Dựa vào đó, tương đối dễ dàng để chúng ta tìm hiểu xem một công ty có đang hoạt động tốt hay khô

POINT

Sàn giao dịch chứng khoán là nơi chuyên mua và bán cổ phiếu một cách chuyên nghiệp. Bằng cách tập trung giao dịch vào  một chỗ là sàn giao dịch, bạn luôn có thể mua và bán cổ phiếu ở một mức giá hợp lý.
Copied title and URL