Đặt lệnh mua trên công ty chứng khoán

Khi mua cổ phiếu, trước tiên bạn phải làm rõ việc “mua cổ phiếu gì và giá bao nhiêu”.
Liệt kê ngẫu nhiên các công ty quen thuộc hoặc bạn quan tâm và trong số đó có các công ty tốt đủ điều kiện để đầu tư cổ phiếu (là một công ty đã ổn định tạo ra lợi nhuận, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc).

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các bài báo về công ty, dữ liệu tài chính, chỉ số giá cổ phiếu như PER, ROE, v.v., và thu hẹp dần những ứng viên mua cổ phiếu.

Sau khi rút gọn được một danh sách nhất định, chúng ta hãy xem xét tới đơn vị giao dịch. Tìm được một công ty tốt không có nghĩa là bạn có thể mua cổ phiếu của công ty đó với ngân sách của mình.

Dựa trên ý tưởng đầu tư đa dạng, việc mua kết hợp một số cổ phiếu là căn bản của đầu tư cổ phiếu, bạn có thể tiếp tục thu hẹp thêm các mã cổ phiếu có thể mua được trong phạm vi ngân sách.
Tiếp theo, hãy xét đến các thủ tục thực tế để mua cổ phiếu.

Mở tài khoản công ty chứng khoán

Khi bạn đã quyết định mã cổ phiếu bạn muốn mua và bạn thực sự muốn mua cổ phiếu, bạn phải mở tài khoản tại một công ty chứng khoán. Tuy nhiên, thủ tục này khá dễ dàng.

Bạn có thể mở tài khoản bằng cách đăng ký trên trang web của các công ty chứng khoán. Hãy tham khảo thêm bài viết ” So sánh các công ty chứng khoán tại Việt Nam” để có thêm thông tin.

Sau đó, nếu bạn nhập tiền vào tài khoản của công ty chứng khoán, bạn có thể bắt đầu mua và bán cổ phiếu.

Đặt lệnh

Sau khi mở tài khoản, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán cổ phiếu tại quầy của công ty chứng khoán hoặc qua điện thoại. Ngày nay, hầu hết các công ty cho phép chúng ta đặt lệnh qua trực tuyến.
Có năm điều bạn cần nêu rõ khi đặt hàng.

  1. Mã cổ phiếu hay tên của công ty phát hành cổ phiếu
  2. Bạn muốn mua hay bán
  3. Bạn muốn mua hay bán số lượng bao nhiêu
  4. Giá cổ phiếu bạn muốn mua hoặc bán
  5. Thời hạn mua bán (khi nào bạn muốn hoàn thành việc mua bán)

Lệnh này được chuyển đến sở giao dịch chứng khoán thông qua công ty chứng khoán và nếu có đối tác phù hợp, lệnh sẽ được hoàn tất. Tiền sẽ được thanh toán vào tài khoản của công ty chứng khoán và giao dịch hoàn tất. Và như vậy bạn đã trở thành nhà đầu tư (cổ đông).

POINT

Bạn có thể đặt lệnh suôn sẻ nếu bạn sắp xếp được 5 mục cần nêu khi đặt lệnh. Nhưng điều quan trọng nhất là phải có hiểu biết vững chắc về những gì bạn đã học ở những bài trước là mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận, và đầu tư phân tán.
Copied title and URL