Công ty nào sẽ phát triển trong tương lai ? từ khoá là “môi trường”, “xã hội”, “quản trị”

Ba khía cạnh để hiểu về hoạt động CSR

Các từ khóa là “môi trường”, “xã hội” và “quản trị”.

Vậy chính xác thì CSR có nghĩa là gì?

Trong những năm gần đây, các hoạt động CSR mà các công ty đang thực hiện có thể được tóm gọn theo ba từ khóa “môi trường”, “xã hội” và “quản trị”.

Môi trường

Hoạt động góp phần ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu bằng cách phát triển các sản phẩm không thải ra khí carbon dioxide (CO2) hay giảm việc sử dụng các nguồn năng lượng hoá thạch, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các văn phòng và nhà máy, sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hay hạn chế rác thải, tái chế tái sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Xã hội

Là hoạt động nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội khác nhau, chẳng hạn như tham gia vào các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ văn hóa nghệ thuật, tạo ra một môi trường làm việc an toàn thoải mái không phân biệt giới tính hoặc quốc tịch, và cố gắng truyền bá nhận thức về quyền con người thông qua giáo dục nhân viên.v.v.

Quản trị

Đây là một nỗ lực nhằm giám sát, ngăn chặn việc lợi ích của các bên liên quan bị bóp méo quá mức và các hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra trong công ty.
Cụ thể, nó đề cập đến việc thiết lập chức năng công bố rộng rãi thông tin của công ty ra xã hội, kiểm tra gian lận trong tổ chức và thiết lập một hệ thống quản lý giúp chế các quyết định độc đoán trong công ty. Các công ty ngày nay được yêu cầu làm rõ mối quan hệ của họ với xã hội và minh bạch trong hoạt động quản lý kinh doanh.

POINT

Phương pháp đầu tư bằng cách chú ý đến ba từ khóa “môi trường” (Enviroment), “xã hội” (Social) và “quản trị” (Governance), được gọi tắt là đầu tư ESG. Nó đang trở thành một ý tưởng quan trọng của đầu tư cổ phiếu.
Copied title and URL