Đầu tư cổ phiếu giúp thay đổi các công ty

Chuyện ngày xưa

Thời điểm đầu tư chứng khoán chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam, nó bị xem như là một thứ gì đó giống như cờ bạc, đỏ đen.

Khi người dân có tiền thì hầu như đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm hoặc mua vàng, mua đất. Phần tiền gửi ngân hàng sẽ được các ngân hàng cho doanh nghiệp mượn lại giúp mở rộng kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc đầu cơ vàng hay đất không giúp ích nhiều cho phát triển kinh tế đất nước.

Doanh nghiệp mạo hiểm (Venture company)

Tại Hoa Kỳ, có rất nhiều công ty do học sinh trung học và đại học thành lập, chẳng hạn như Dell và Google, là những công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Công ty có những mô hình kinh doanh mới hay công nghệ xuất sắc và những ý tưởng sáng tạo được gọi là công ty mạo hiểm (venture company). Tại Hoa Kỳ, cơ cấu NASDAQ giúp bạn dễ dàng mua cổ phiếu của những công ty như vậy.

※NASDAQ : National Association of Securities Deals Automated Quotations. Tạm dịch là tự động đánh giá bởi hiệp hội chứng khoán toàn Mỹ.

Các cổ phiếu được giao dịch trên NASDAQ không bị kiểm tra nghiêm ngặt của các sàn giao dịch chứng khoán, vì vậy một số trong số chúng  tình trạng kinh doanh kém. Nhưng nhờ có NASDAQ, rất nhiều công ty như những người tiên phong mở ra tương lai phát triển và trở thành những ông lớn dẫn dắt nền kinh tế Mỹ.

Dựa trên ý tưởng này, ở Nhật Bản cũng đã thành lập một cơ chế cho phép mua cổ phiếu của các công ty mạo hiểm, và một thị trường chứng khoán được thành lập để mọi người trên thế giới có thể thu mua một cách rộng rãi. Đây được gọi là “thị trường mới nổi”. Chẳng hạn như “” và “JASDAQ” nằm trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Việt Nam có sàn Upcom với cơ chế và mục đích tương tự NASDAQ, JASDAQ. Tuy nhiên vấn đề minh bạch kinh doanh còn tồn tại nhiều khoảng tối khiến niềm tin của nhà đầu tư không nhiều. Nhiều trường hợp chỉ đầu tư với mục đích đầu cơ. Nếu vấn đề minh bạch được giải quyết thì đây sẽ là đòn bẩy, cơ hội cho cách doanh nghiệp nhỏ hay những Start-Up triển vọng phát triển, thay vì phải lên chương trình giải trí như Shark Tank để gọi vốn và bị trả giá như đi chợ.

Con mắt phân tích doanh nghiệp sẽ thay đổi kinh tế đất nước.

Tất nhiên, một loại thị trường chứng khoán mới ra đời, và công ty niêm yết trên đó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để giúp công ty đó phát triển.
Nhà đầu tư phải nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư vào cổ phiếu và biết phân tích các công ty.

Nếu chúng ta có thể đầu tư vào cổ phiếu với sự phân tích, đánh giá đúng đắn, nó có thể giúp chuyển đổi cấu trúc của nền kinh tế và ngành công nghiệp đất nước theo hướng tốt hơn.

Đầu tiên chúng ta cần phân tích việc “Loại hình công ty nào thực sự được xã hội cần?” “Loại hình công ty nào trong lĩnh vực gì sẽ phát triển trong tương lai ? Rồi sau đó mới là việc lựa chọn ra công ty có vẻ đáp ứng được kỳ vọng để đầu tư.

Với việc đầu tư cổ phiếu có phân tích, các công ty sẽ nhận ra tầm quan trọng của cổ phần, cổ đông và làm việc chăm chỉ hơn. Các công ty xuất sắc sẽ phát triển từng chút một, và các ngành công nghiệp mới sẽ ra đời dẫn dắt nền kinh tế đất nước trong tương lai.

POINT

Điều quan trọng là phải xác định chắc chắn loại hình công ty nào được xã hội cần và loại hình công ty nào sẽ phát triển trong tương lai. Sau đó lựa chọn được một công ty có vẻ đáp ứng được kỳ vọng của bạn để đầu tư, nếu làm được như vậy thì những công ty xuất sắc sẽ có thêm cơ hội để phát triển góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Copied title and URL