Ý nghĩa của việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch

Việc cổ phiếu được mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán được gọi là “niêm yết”, và công ty phát hành cổ phiếu được gọi là “công ty niêm yết”.

Việc niêm yết cổ phiếu cho phép một công ty huy động được nhiều tiền.

Ngoài ra, việc niêm yết giúp công ty được công chúng công nhận và làm cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, việc niêm yết chỉ được chấp nhận khi thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định. Chỉ những công ty đáp ứng những yêu cầu đó mới có thể thu hút nhiều người mua cổ phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán.

Chỉ những công ty được chọn mới được phép niêm yết. Các công ty này được chọn với tiếu chí nhất định như số lượng đơn vị cổ phiếu, vốn hóa thị trường, số lượng cổ đông, số năm kinh doanh và số lợi nhuận. Vì là công ty đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nên các nhà đầu tư có thể yên tâm mua bán cổ phiếu của công ty đó. Tiêu chuẩn niêm yết này thay đổi tùy theo từng sàn giao dịch.

Ví dụ như ở Việt Nam hiện tại có hai sàn giao dịch lớn nhất là HNX (sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) và HOSE (sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh). Một trong những điều kiện để niêm yết của mỗi sàn như sau:

  1.  Sàn HNX : Vốn điều lệ trên 30 tỷ
  2. Sàn HCM: Vốn điều lệ trên 120 tỷ và kinh doanh dưới dạng công ty cổ phần trên 2 năm.

Như vậy nếu muốn niêm yết sớm thì sàn HNX sẽ là lựa chọn tất yếu dành cho các công ty.

Các công ty niêm yết phải công bố rộng rãi các thông tin về tình hình kinh doanh. Những người mua cổ phiếu chỉ nên mua sau khi đã xem xét kỹ lưỡng tình trạng kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, có những lúc công ty không muốn công bố tình trạng kinh doanh của mình. Ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều công ty như vậy bao gồm nhiều ty lớn đã cố tình giấu thông tin tình hình kinh doanh. Các tổ chức tín nhiệm trên thế giới vẫn chưa đánh giá cao tính minh bạch trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tất cả các cổ đông có thể đóng góp ý kiến ​​về cách thức hoạt động của công ty tại đại hội cổ đông.

Được niêm yết và “thu hút từ nhiều người mua cổ phiếu” cũng có nghĩa là “chịu ảnh hưởng bởi ý kiến ​​từ nhiều người.” Đó cũng là lý do nhiều công ty rất tốt không muốn niêm yết, hay có nhiều công ty niêm yết rồi lại huỷ. 

POINT

Việc đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán để nó được mua bán rộng rãi gọi là niêm yết. Việc niêm yết giúp các công ty huy động tiền cho hoạt động kinh doanh của họ dễ dàng hơn.
Copied title and URL