Trái phiếu là gì ?

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Xếp hạng tín nhiệm là gì ?

"Xếp hạng tín nhiệm" là một "bảng thông tin" mà một cơ quan xếp hạng gắn lên một trái phiếu. Tính an toàn của trái phiếu được thể hiện bằng bảng chữ cái và ký hiệu để nhà đầu tư dễ hiểu và dễ tham khảo.
Căn cản của đầu tư

Vai trò và những vấn đề của trái phiếu chính phủ

Trái phiếu Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành các cơ sở công cộng. Tuy nhiên, trái phiếu chính phủ cũng có những vấn đề và rủi ro nhất định.
Căn cản của đầu tư

Những rủi ro của trái phiếu

Trái phiếu có ba rủi ro là rủi ro tín dụng, rủi ro biến động giá, rủi ro thanh khoản. Và bất kỳ sản phẩm tài chính nào cũng đều có những rủi ro, vì vậy hãy chắc chắn hiểu chúng trước khi đầu tư.
Căn cản của đầu tư

Đặc điểm của trái phiếu

Bên cạnh ba đặc điểm "an toàn", "tính thanh khoản" và "khả năng sinh lời", chúng ta hãy hiểu ba rủi ro của trái phiếu ở bài viết tiếp theo.
Căn cản của đầu tư

Trái phiếu tạo ra lợi nhuận như thế nào ? lãi suất và tỷ lệ lợi nhuận

Giá mua bán của trái phiếu trước ngày đáo hạn được xác định dựa trên lãi suất thị trường tại thời điểm đó và mức độ tín nhiệm của công ty phát hành trái phiếu. Vì vậy khi mua trái phiếu cần phải tìm hiểu kỹ về công ty tổ chức phát hành trái phiếu đó.
Căn cản của đầu tư

Ai phát hành trái phiếu ?

Trái phiếu do chính phủ phát hành được gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành có 3 loại chính là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính với các thời hạn từ 5 năm tới 30 năm.
Căn cản của đầu tư

Khởi nguyên của trái phiếu, xuất phát từ vấn đề nợ nần của các vua thời trung cổ

Khởi nguyên của trái phiếu còn lâu đời hơn cả cổ phiếu. Lúc đầu, nó là một cơ chế mà nhà vua tạo ra để vay tiền dễ hơn.
Căn cản của đầu tư

Trái phiếu là gì ?

Trái phiếu là một phương tiện để các công ty, chính phủ của một quốc gia, hay chính quyền địa phương, v.v. vay vốn một cách hiệu quả từ nhiều nhà đầu tư.
Quảng cáo