Trái phiếu là gì ?

Trái phiếu là gì ?

Trái phiếu là một phương tiện để các công ty, chính phủ của một quốc gia, hay chính quyền địa phương, v.v. vay vốn một cách hiệu quả từ nhiều nhà đầu tư.

Khi chúng ta muốn vay một số tiền lớn, chẳng hạn khi mua nhà, thường thì chúng ta vay ngân hàng và trả trong hàng chục năm. Các công ty cũng thường vay tiền từ ngân hàng, và trong một số trường hợp, có thể vay từ các công ty khác.

Trái phiếu cũng là một phương tiện để vay tiền, nhưng có những đặc điểm khác với việc vay như ở trên.
Trái phiếu có đặc điểm là “dễ dàng thu về một khoản tiền lớn” cho người phát hành.

Giả sử một công ty cần một trăm tỷ để xây dựng một nhà máy mới. Với số tiền lớn như vậy, có lẽ rất khó để tìm được người cho vay. Tuy nhiên, nếu bạn chia 1 trăm tỷ thành các lô nhỏ 10 triệu và vay 10 triệu từ mỗi người từ tổng số 10.000 nhà đầu tư, thì số tiền mỗi người là nhỏ, do đó sẽ dễ dàng hơn trong việc kêu gọi đầu tư.

Nếu bạn mua một trái phiếu do công ty A phát hành với giá 10 triệu, bạn đã cho công ty A vay số tiền trị giá 10 triệu.

Tương tự, nếu bạn mua một trái phiếu được phát hành bởi nhà nước (được gọi là “trái phiếu chính phủ”), có nghĩa là bạn đã cho nhà nước vay tiền. Và nếu bạn giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn ghi trên trái phiếu, bạn sẽ được hoàn trả theo mệnh giá và sẽ nhận được lãi suất được định trước.

“Dễ kêu gọi số tiền đầu tư lớn” và “có thể mua vừa bán”, hai  này giống với cổ phiếu. Tuy nhiên, trong trường hợp cổ phiếu, không được hứa hẹn chia bao nhiêu cổ tức và có thể không có cổ tức. Về mặt này, trái phiếu là một sản phẩm tài chính an toàn hơn nhiều so với cổ phiếu.
* Tuy nhiên, một số loại trái phiếu có độ rủi ro cao và cơ cấu phức tạp. Nó không hoàn toàn là không có rủi ro và trong một số trường hợp, giá có thể dao động nhiều hơn cả cổ phiếu.

Một đặc điểm khác của trái phiếu là chúng có thể mua và bán “quyền nhận tiền khi đáo hạn”.

Nếu bạn mua trái phiếu của Công ty A với giá 10 triệu và muốn “lấy lại tiền trước hạn”, bạn có thể bán trái phiếu đó cho ai khác. Bạn nhận được tiền mặt trước hạn khi bán trái phiếu, và người mua trái phiếu đó có “quyền nhận tiền khi đáo hạn”.

Thông thường, một hợp đồng vay mượn, rất khó để chuyển quyền đó cho bên thứ ba, nhưng trái phiếu có thể được bán một cách tự do.

POINT

Giống như gửi tiền tiết kiệm, trái phiếu thu lãi kỳ và được trả lại tiền gốc khi đến hạn, nhưng chúng khác với gửi tiền tiết kiệm ở chỗ bạn có thể tự chọn đối tượng để đầu tư. ※Tiền gửi tiết kiệm sẽ được các cơ quan tài chính (ngân hàng) đầu tư lại cho các đối tượng khác (công ty, chính phủ .v.v.)
Copied title and URL