danh mục đầu tư

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Khái niệm về đầu tư ra nước ngoài

Bạn có thể đầu tư ra nước ngoài ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Đầu tư nước ngoài có những lợi thế, nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Hãy chú tâm đến điều này.
Căn cản của đầu tư

Những chú ý khi sử dụng đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác có nhiều lợi thế, nhưng chúng ta không được quên rằng chúng là một phương thức của đầu tư, và tiền gốc đầu tư sẽ không được đảm bảo giống như “gửi tiết kiệm” . Dù có thể uỷ thác cho các chuyên gia đầu tư quản lý, nhưng việc tự mình thu thập thông tin cũng rất cần thiết.
Căn cản của đầu tư

Ba điều cần lưu ý khi xây dựng danh mục đầu tư

Hãy gây dựng tài sản theo kế hoạch phù hợp với cuộc sống, phong cách sống của bạn.
Chứng khoán nhập môn

Đầu tư phân tán và danh mục đầu tư

Với việc đầu tư đa dạng, bạn có thể nhận được lợi nhuận phù hợp đồng thời giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ tài sản.
Quảng cáo