Ba điều cần lưu ý khi xây dựng danh mục đầu tư

Cách tư duy về danh mục đầu tư

“Tôi hiểu rằng điều quan trọng là phải tạo một danh mục đầu tư riêng phù hợp với mình, nhưng tôi nên gửi tiết kiệm bao nhiêu và nên sử dụng bao nhiêu để đầu tư cổ phiếu cho cổ phiếu ?”

Nhiều người có thể có cùng suy tư như vậy. Tuy nhiên, không thể nói chung chung cho tất cả mọi người rằng bạn nên đầu tư vào những cái gì và mỗi cái bao nhiêu vì nó còn phụ thuộc vào việc bạn bao nhiêu tuổi, bạn sẽ đầu tư trong bao lâu, thu nhập của bạn là bao nhiêu và bạn tiết kiệm được bao nhiêu rồi.
Vì vậy, ở đây chúng tôi xin giới thiệu ngắn gọn những điểm cần lưu ý khi xem xét một danh mục đầu tư.

Ba điểm cần lưu ý về danh mục đầu tư

Có thể nói, về cơ bản có ba điều sau đây quyết định tới việc xây dựng danh mục đầu tư.

1) Bạn hiện có bao nhiêu tiền? → Quỹ đầu tư
2) Đến khi nào bạn muốn có tiền? → Thời gian đầu tư
3) Bạn muốn bao nhiêu tiền? → Số vốn cần thiết

【Quỹ đầu tư】

Sẽ rất nguy hiểm cho những người có ít tiền tiết kiệm lại đem đầu tư hầu hết vào các sản phẩm tài chính có rủi ro cao, lợi nhuận cao kỳ vọng cao như cổ phiếu, vì họ có thể mất đi tài sản của mình. Ngược lại, nếu bạn có đủ tiền, bạn có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình.

【Thời gian đầu tư】

Càng đầu tư dài hạn, bạn càng có thể đầu tư vào các sản phẩm tài chính có rủi ro cao, lợi nhuận kỳ vọng cao như cổ phiếu. Bởi vì ngay cả khi bị lỗ thì bạn vẫn có thể thu hồi lại được trong thời gian tiếp theo.

【Số vốn cần thiết】

Nếu bạn đầu tư vào một sản phẩm tài chính có rủi ro cao vì bạn muốn kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng mặc dù bạn chỉ đầu tư trong thời gian ngắn, bạn có thể bị mất tiền thay vì có lợi nhuận.

Khi xây dựng một danh mục đầu tư như thế này, điều quan trọng đầu tiên là phải làm rõ ba điều này.

Khi nào, vì cái gì, cần bao nhiêu ?

Bạn sẽ thấy rằng để suy nghĩ về ba điểm trên, mục đích đầu tư cần phải được làm rõ. Khi nào, để làm gì, bạn cần bao nhiêu và tại sao bạn đầu tư.

Đầu tư là để mua một chiếc xe hơi hoặc xe máy?
Có phải là để chuẩn bị cho quỹ hôn nhân?
Nó dành cho ngôi nhà tương lai của tôi?
Hay là cho cuộc sống về già?

… Chỉ khi những điều này trở nên rõ ràng trong bạn thì số tiền bạn cần và quãng thời gian bạn cần dành để đầu tư mới trở nên rõ ràng.

Thường dễ bị bỏ qua, nhưng việc làm rõ mục đích đầu tư là điểm khởi đầu để phát triển danh mục đầu tư.

POINT

Hãy gây dựng tài sản theo kế hoạch phù hợp với cuộc sống, phong cách sống của bạn.
Copied title and URL