trái phiếu chính phủ

Quảng cáo
Kiến thức kinh tế cơ bản

Cơ chế biến động giá và tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu chính phủ diễn ra như thế nào ?

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trái phiếu chính phủ là chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương ở mỗi quốc gia và sự biến động của nhu cầu vốn ở mỗi quốc gia. Ngoài ra, một yếu tố khác có thể làm giảm tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu chính phủ là việc các ngân hàng trung ương mua trái phiếu chính phủ trên quy mô lớn.
Kiến thức kinh tế cơ bản

Ý nghĩa của “cổ phiếu tăng trưởng” (Growth stocks) và “cổ phiếu giá trị” (Value stocks) và những điểm cần lưu ý khi đầu tư ? (Phần 2)

Dù chỉ số PER, PBR cao nhưng nếu có thể kỳ vọng vào sự phát triển tốt trong tương lai, cổ phiếu đó vẫn có thể tăng giá, ngược lại dù PBR thấp dưới 1 thì vẫn có thể bị lãng quên và khó có thể kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng. Vậy phải dựa vào đâu để có thể phán đoán nên mua hay bán các loại cổ phiếu này ? Trong trường hợp này ngoài PER, PBR thì chỉ số ROE (Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ đông) là một chỉ số rất quan trọng làm cơ sở cho chúng ta quyết định đầu tư có căn cứ.
Căn cản của đầu tư

Phái sinh thời tiết

Sự khác biệt giữa các sản phẩm phái sinh và bảo hiểm là nếu một số điều kiện thoả thuận trước xảy ra, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bất kể có thiệt hại trong thực tế hay không.
Căn cản của đầu tư

Tỷ giá hối đoái biến động khi nào và biến động như thế nào ?

Nếu nền kinh tế tốt, tỷ giá hối đoái của đất nước đó sẽ tăng lên. Ngược lại, tâm lý lo lắng về đất nước đó sẽ dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm xuống.
Căn cản của đầu tư

Xếp hạng tín nhiệm là gì ?

"Xếp hạng tín nhiệm" là một "bảng thông tin" mà một cơ quan xếp hạng gắn lên một trái phiếu. Tính an toàn của trái phiếu được thể hiện bằng bảng chữ cái và ký hiệu để nhà đầu tư dễ hiểu và dễ tham khảo.
Căn cản của đầu tư

Vai trò và những vấn đề của trái phiếu chính phủ

Trái phiếu Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành các cơ sở công cộng. Tuy nhiên, trái phiếu chính phủ cũng có những vấn đề và rủi ro nhất định.
Căn cản của đầu tư

Trái phiếu tạo ra lợi nhuận như thế nào ? lãi suất và tỷ lệ lợi nhuận

Giá mua bán của trái phiếu trước ngày đáo hạn được xác định dựa trên lãi suất thị trường tại thời điểm đó và mức độ tín nhiệm của công ty phát hành trái phiếu. Vì vậy khi mua trái phiếu cần phải tìm hiểu kỹ về công ty tổ chức phát hành trái phiếu đó.
Căn cản của đầu tư

Ai phát hành trái phiếu ?

Trái phiếu do chính phủ phát hành được gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu do chính phủ Việt Nam phát hành có 3 loại chính là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính với các thời hạn từ 5 năm tới 30 năm.
Căn cản của đầu tư

Khởi nguyên của trái phiếu, xuất phát từ vấn đề nợ nần của các vua thời trung cổ

Khởi nguyên của trái phiếu còn lâu đời hơn cả cổ phiếu. Lúc đầu, nó là một cơ chế mà nhà vua tạo ra để vay tiền dễ hơn.
Quảng cáo