chân nến là gì?

Quảng cáo
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Những chú ý khi sử dụng đường trung bình động

Một nhà đầu tư giỏi có thể quyết định lập trường giao dịch của giao dịch ngày hôm sau bằng cách xem xét đường trung bình động hàng ngày của những ngày trước đó... Đại khái có thể chia thành hai lập trường sau đây: 1. Lập trường giao dịch trong ngày được xác định từ vị trí của giá cổ phiếu so với đường trung bình động 5 ngày 2. Lập trường giao dịch được xác định từ tỷ lệ chênh lệch giá cổ phiếu so với đường trung bình động 25 ngày
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Hiệu quả của đường trung bình động đối với giao dịch ngắn hạn

Một nhà đầu tư giỏi có thể quyết định lập trường giao dịch của giao dịch ngày hôm sau bằng cách xem xét đường trung bình động hàng ngày của những ngày trước đó... Đại khái có thể chia thành hai lập trường sau đây: 1. Lập trường giao dịch trong ngày được xác định từ vị trí của giá cổ phiếu so với đường trung bình động 5 ngày 2. Lập trường giao dịch được xác định từ tỷ lệ chênh lệch giá cổ phiếu so với đường trung bình động 25 ngày
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

3 cách tìm thời điểm mua bán cổ phiếu tốt nhất bằng đường trung bình động

Thời điểm mua và bán là yếu tố quan trọng bậc nhất trong đầu tư chứng khoán quyết định thắng thua của nhà đầu tư. Và đường trung bình động là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ để đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm. Cùng với 2 cách nhìn đường trung bình động thì chúng ta có 3 cách để tìm ra thời điểm mua bán tốt nhất bằng đường trung bình động như sau: 1. Tỷ lệ chênh lệch so với đường trung bình động 2. Định luật Granville 3. Điểm cắt vàng và điểm cắt chết
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Hai cách nhìn đường trung bình động

Thời điểm mua và bán là yếu tố quan trọng bậc nhất trong đầu tư chứng khoán quyết định thắng thua của nhà đầu tư. Và đường trung bình động là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ để đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm.
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

8 mẫu hình nến điển hình_Biết thôi đã là một ưu thế

Diễn biến giá trong thị trường chứng khoán đôi khi xuất hiện những mẫu hình chân nến điển hình, việc nắm được những mẫu này là một lợi thế lớn giúp bạn có thêm cơ sở đưa ra những quyết định mua bán chính xác.
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Mối quan hệ giữa chân nến và sự biến động của cổ phiếu

Cùng một chân nến nhưng biến động giá diễn ra hoàn toàn khác nhau. Diễn biến giá của ngày hôm trước ảnh hưởng tới giá của ngày hôm sau, vì vậy việc phân tích chân nến 5 phút để nắm bắt diễn biến giá trong ngày là phương pháp giúp dự đoán diễn biến giá ngày tiếp theo hiệu quả. Ở bài này chúng tôi giới thiệu ba loại hình kết hợp chân nến và diễn biến giá tương ứng với ba loại hình đó giúp làm cắn cứ để nhà đầu tư ra quyết định đầu tư.
Quảng cáo