Hiệu quả của đường trung bình động đối với giao dịch ngắn hạn

Giao dịch trong ngày là giao dịch lặp lại việc mua và bán bằng cách sử dụng biến động giá của cổ phiếu trong ngày đó. Tức là hình thức giao dịch t-0 và hiện tại Việt Nam mới chỉ cho phép giao dịch theo t-3, tức sau 3 ngày làm việc mới được bán sau khi mua.

Trông có vẻ như giao dịch trong ngày được thực hiện bằng cách chỉ nhìn vào biến động giá của một ngày, nhưng về cơ bản một nhà đầu tư giỏi có thể quyết định lập trường giao dịch của giao dịch ngày hôm sau bằng cách xem xét đường trung bình động hàng ngày của những ngày trước đó… Đại khái có thể chia thành hai lập trường sau đây.

  • Lập trường giao dịch trong ngày được xác định từ vị trí của giá cổ phiếu so với đường trung bình động 5 ngày
  • Lập trường giao dịch được xác định từ tỷ lệ chênh lệch giá cổ phiếu so với đường trung bình động 25 ngày

Đường trung bình động theo nến ngày chủ yếu được dùng cho phương thức giao dịch ngắn hạn tầm vài ngày nhưng nó cũng phát huy hiệu quả đối với phương pháp giao dịch trong ngày. Hãy cùng xem qua một vài ví dụ cụ thể sau đây.

1. Lập trường giao dịch trong ngày được xác định từ vị trí của giá cổ phiếu so với đường trung bình động 5 ngày

Nếu quan sát biểu đồ giá cổ phiếu thông thường, bạn có thể thấy đường trung bình động 5 ngày và chân nến thể hiện giá cổ phiếu theo ngày đan xen và di chuyển như trong biểu đồ bên dưới. Trong ngắn hạn, cổ phiếu được mua vào nhiều sẽ có chân nến nằm phía trên đường trung bình động 5 ngày, ngược lại khi chân nến ngày của cổ phiếu đó nằm dưới đường trung bình động 5 ngày nó thể hiện việc cổ phiếu đó đang bị bán ra.

Hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới. Khi giá cổ phiếu giảm, bạn sẽ thấy có nhiều chân nến đỏ nằm phía dưới đường trung bình động 5 ngày.

Chỉ cần kiểm tra đường trung bình động 5 ngày vào ngày hôm trước và biết giá cổ phiếu hiện tại là cao hơn hay thấp hơn, bạn có thể quyết định được lập trường giao dịch vào ngày hôm sau.

2. Lập trường giao dịch được xác định từ tỷ lệ chênh lệch giá cổ phiếu so với đường trung bình động 25 ngày

Như đã nói ở bài trước, giá cổ phiếu có thể tạm thời chênh lệch lớn so với đường trung bình động 25 ngày. Đặc biệt khi có tin tức lớn liên quan, giá cổ phiếu có thể lệch tạm thời khoảng vài chục phần trăm cách xa đường trung bình động 25 ngày.

Trong trường hợp như vậy, bạn có thể nhắm đến sự phục hồi bằng cách thực hiện các giao dịch trong ngày. Giá cổ phiếu lên xuống thất thường, nhưng chúng sẽ không di chuyển chỉ theo một hướng mãi, và sẽ xảy ra hiện tượng tự phục hồi.

Trong trường hợp đó, có thể có một sự phục hồi lớn trong tạm thời, vì vậy việc nhắm đến thời điểm đó bằng giao dịch trong ngày là một phương thức kiếm lơi nhuận nhanh nhất. Nếu giá cổ phiếu giảm quá xa đường trung bình, bạn có thể đưa ra quyết định mua, và ngược lại nếu nó tăng quá xa đường trung bình, bạn có thể đưa ra quyết định bán.

Bằng cách này, các đường trung bình động trên biểu đồ hàng ngày cũng có thể được sử dụng một cách hiệu quả cho các giao dịch siêu ngắn hạn như giao dịch trong ngày. Hãy ghi nhớ điều này.

Copied title and URL