Hai cách nhìn đường trung bình động

Thời điểm mua và bán là yếu tố quan trọng bậc nhất trong đầu tư chứng khoán quyết định thắng thua của nhà đầu tư. Và đường trung bình động (Moving average) là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư có thêm căn cứ để đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm.

Có hai cách nhìn đường trung bình động như sau:

  • Nhìn vào vị trí tương quan của đường trung bình động và giá cổ phiếu
  • Nhìn vào hướng của đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu

1. Nhìn vào vị trí của đường trung bình động và giá cổ phiếu

Đầu tiên, hãy xem giá cổ phiếu hiện tại đang ở vị trí “trên hay dưới” đường trung bình động. Điều này cho phép bạn biết được cổ phiếu hiện tại đang ở xu hướng được nhà đầu tư mua hay bán.

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu nằm trên đường trung bình động của 5 ngày, có nghĩa là giá cổ phiếu đang được mua nhiều hơn mức trung bình 5 ngày đó, và có thể nói rằng trong ngắn hạn sức mua sẽ mạnh hơn sức bán.

Tương tự, nếu giá cổ phiếu cao hơn đường trung bình động 25 ngày, có thể nói cổ phiếu đang ở trong trạng thái được mua với quan điểm trung hạn, và nếu giá cổ phiếu cao hơn đường trung bình động 75 ngày, giá cổ phiếu đang được mua với tầm nhìn dài hạn.

Ngược lại, nếu giá cổ phiếu nằm trên đường trung bình động và sau đó quay đầu đi xuống, điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu đang bắt đầu bị bán.

Trong trường hợp đường trung bình động 5 ngày, là đường trung bình động ngắn hạn, giá cổ phiếu thường hoán đổi vị trí trên dưới, nhưng trong trường hợp đường trung bình động 25 ngày và đường trung bình động 75 ngày, khi giá cổ phiếu thay đổi vị trí so với đường trung bình động, nhà đầu tư mua cổ phiếu cần phải thật sự cảnh giác (giá cổ phiếu có khả năng tăng giảm trong thời gian dài)..

2. Nhìn vào hướng của đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu

Đường trung bình động phù hợp để xem dòng chảy (xu hướng) của giá cổ phiếu.

Đặc biệt, đường trung bình động 25 ngày và đường trung bình động 75 ngày (đường trung bình động trung hạn) của biểu đồ theo ngày có thể giúp bạn nắm được sức mạnh của cổ phiếu bằng cách nhìn vào hướng của dòng chảy là hướng lên hay hướng xuống.

Nhìn chung, có thể nhận định rằng cổ phiếu đang được mua khi đường trung hạn như đường trung bình động 25 ngày đang có xu hướng tăng, và ngược lại, cổ phiếu đang bị bán khi trong xu hướng giảm. Nó hữu ích để bạn quyết định xem nên mua hay bán trong giao dịch ngắn hạn.

Copied title and URL