Giá trị giao dịch là gì? số tiền lớn hay nhỏ chính là chìa khoá

  • “Giá trị giao dịch” là số tiền đã được giao dịch thành công (đã khớp lệnh) trên thị trường chứng khoán.
  • Đối với toàn bộ thị trường
    → Có thể đánh giá sức mua trên toàn bộ thị trường.
  • Đối với từng cổ phiếu riêng lẻ
    → Những thương hiệu có giá trị giao dịch lớn đang thu hút được nhiều sự quan tâm của thị trường
    → Hãy cẩn thận khi giá trị giao dịch tăng đột ngột cũng như khối lượng giao dịch

Giải thích cụ thể

Giá trị giao dịch là số tiền đã được giao dịch thành công trên thị trường chứng khoán.

Giá trị giao dịch này cũng là một tiêu chí để đánh giá xem toàn bộ thị trường có đang giao dịch tích cực hay không.

Giá trị giao dịch có biến động theo khung giờ trong ngày hoặc theo từng thời kỳ trong năm. Cụ thể, trong ngày giao dịch, giá trị giao dịch sẽ lớn hơn tại khoảng thời gian mới mở cửa hay gần đóng cửa. Còn trong một năm, tại thời điểm trước và sau khi ra báo cáo kết quả kinh doanh của quý hay của năm giá trị giao dịch sẽ có xu hướng tăng.

Khi nhìn vào từng cổ phiếu riêng lẻ, những cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn đồng nghĩa với việc chúng đang thu hút nhiều sự chú ý từ thị trường. Giá trị giao dịch tăng đồng nghĩa với việc khối lượng giao dịch tăng, tuy nhiên giá trị giao dịch lớn hay nhỏ không chỉ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch mà còn tuỳ thuộc vào giá của cổ phiếu đó đang là bao nhiêu. 

Giá trị giao dịch về cơ bản cho thấy mức độ thu hút đầu tư của công ty, nhưng nó có thể đột ngột tăng theo một cách nào đó. Ví dụ như công ty ra App game mới gây sốt khiến sự kỳ vọng của nhà đầu tư tăng cao, hay bị kiện tụng bồi thường vi phạm bản quyền khiến nhà đầu tư lo lắng bán tháo .v.v.

Đối với nhiều cổ phiếu có giá trị giao dịch đột ngột tăng, giá cổ phiếu cũng đồng thời tăng theo, vì vậy hãy chú ý tới các tin tức liên quan để không bị lỡ mất thời điểm mua tốt.

Copied title and URL