Khối lượng giao dịch là gì? tại sao phải để ý tới biến động của khối lượng giao dịch

  • Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu đã khớp lệnh giao dịch
  • Khối lượng giao dịch là chỉ số quan trọng để nắm bắt sự dịch chuyển của thị trường trong tương lai
  • Khối lượng giao dịch của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE thường lớn hơn các sàn khác
  • Khối lượng giao dịch có thể tăng đột biến (ví dụ: sau báo cáo hoạt động kinh doanh tốt, có vấn đề xấu trong kinh doanh, bị đầu cơ .v.v.)

Giải thích cụ thể

1. Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch là số lượng cổ phiếu đã được giao dịch thành công (đã khớp lệnh). Khối lượng này cho biết mức độ phổ biến của cổ phiếu và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo khi mua hoặc bán. Nhìn chung, khi xem xét trên cơ sở khối lượng giao dịch thì tỷ lệ các cổ phiếu phổ biến nhất thường được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán HOSE (những công ty có vốn hoá lơn trên 120 tỷ vnd và thoả mãn các điều kiện khắt khe về lợi nhuận, nợ xấu .v.v.)

2. Tại sao phải để ý tới biến động của khối lượng giao dịch?

Có một số trường hợp  lượng giao dịch đột ngột tăng mạnh với các lý do như:
(1) khi có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tốt hơn năm trước
(2) khi có tin gian lận hoặc tin xấu trong hoạt động kinh doanh của công ty bị lộ
(3) khi có sư đánh giá nào đó. Ví dụ như đánh giá tín nhiệm của một tổ chức v.v.
(4) cổ phiếu bị đầu cơ

Vì vậy các nhà đầu tư cần chú ý tới sư biến động của khối lượng giao dịch, nhất là khi có sự biến động mạnh và đột ngột để có thể nắm bắt tình hình, dựa vào 4 lý do trên trước tiên hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự biến đổi đột ngột thông qua IR của công ty hay các phương tiện báo đài để có thể đưa ra những quyết định giao dịch kịp thời và phù hợp.

Copied title and URL