Các loại hình đầu tư ngoại tệ và đầu tư nước ngoài! ~ Gửi tiết kiệm ngoại tệ, đầu tư tín thác ra nước ngoài, trái phiếu nước ngoài, cổ phiếu nước ngoài

Các sản phẩm tài chính sau đây là phương tiện chính của đầu tư ngoại tệ và đầu tư ra nước ngoài. Hãy cùng điểm qua những đặc điểm và những chú ý khi sử dụng chúng.

Ngoại tệ

Nó là một phương thức gửi tiền bằng ngoại tệ như đô la Mỹ và đồng tiền châu Âu euro. Nó có thể được sử dụng bằng cách mở tài khoản tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cơ chế về cơ bản giống như tiền gửi thông thường. Mức lãi suất thay đổi tùy thuộc vào quốc gia phát hành tiền tệ, tiền gửi ngoại tệ có lãi suất cao có thể kiếm được nhiều lãi hơn tiền gửi bằng đồng tiền nước sở tại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ đi kèm với “rủi ro hối đoái”. Thông thường, gửi tiết kiệm bằng đồng tiền của đất nước mình không làm giảm số tiền bạn đã gửi, nhưng trong trường hợp gửi tiền bằng ngoại tệ, nếu đồng tiền của đất nước mình mạnh lên so với khi tỷ giá hối đoái khi gửi, thì số tiền gửi khi chuyển đổi sang lại sẽ bị giảm. Đây là một đặc điểm khác biệt hoàn toàn so với các hình thức gửi tiền thông thường. Ngoài ra, khi gửi ngoại tệ, đồng tiền đất nước mình sẽ được đổi thành ngoại tệ và bạn sẽ bị tính phí trao đổi (xem thêm ở bài “Cơ chế của phí trao đổi ngoại tệ“).

Cổ phiếu nước ngoài

Bạn cũng có thể mua cổ phiếu do các công ty nước ngoài phát hành khi bạn ở Việt Nam. Tất nhiên, có rất nhiều công ty xuất sắc ở Việt Nam, nhưng nhìn ra nước ngoài, có những công ty hàng đầu đang mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và những công ty mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao. Sự hấp dẫn của cổ phiếu nước ngoài là bạn có thể đầu tư vào những công ty như vậy.

Tuy nhiên, bên cạnh những rủi ro tương tự như đầu tư chứng khoán trong nước, còn có rủi ro ngoại hối và rủi ro quốc gia.

Có các phương thức đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài như:

1. Đặt lệnh mua / bán thông qua một công ty chứng khoán tại Việt Nam

2. Đặt lệnh mua / bán cổ phiếu công ty nước ngoài niêm yết trên các sàn giao dịch Việt Nam.

Trong trường hợp thứ hai, giá cổ phiếu được hiển thị bằng đồng vnd và có thể được giao dịch giống như cổ phiếu trong nước, do đó có thể tránh được rủi ro ngoại hối.

Trái phiếu nước ngoài

Là trái phiếu do chính phủ và công ty nước ngoài phát hành. Ngoài “trái phiếu nước ngoài” được mua bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia phát hành, còn có “trái phiếu nước ngoài” có thể mua bằng đồng vnd. Ngoài ra còn có “trái phiếu nước ngoài” khi mua là đồng vnd còn khi đáo hạn sẽ được trả bằng đô la được gọi là “trái phiếu nước ngoài có mệnh giá kép”.

Tất nhiên, trái phiếu nước ngoài đi kèm với rủi ro hối đoái và một số rủi ro khác. Bạn có thể tham khảo thêm ở bài “Những rủi ro của trái phiếu“.

Đầu tư tín thác bằng ngoại tệ

Đầu tư tín thác là một sản phẩm tài chính đầu tư số tiền huy động được từ nhiều người vào nhiều cổ phiếu và trái phiếu và phân phối lợi nhuận thu được từ đó cho nhà đầu tư. Một số trong số đó được đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài, vì vậy có thể đầu tư ra nước ngoài thông qua sử dụng các quỹ đầu tư như vậy.

Trong đầu tư tín thác đầu tư ra nước ngoài sẽ có 2 kiểu:
(1) Các giao dịch mua bằng ngoại tệ như đô la Mỹ, euro và đồng bảng Anh
(2) Các giao dịch có thể mua bằng vnd
Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai đều có “rủi ro hối đoái”. Trong trường hợp (2), ngay cả khi tiền gửi là vnd, cuối cùng nó sẽ được chuyển đổi thành ngoại tệ và đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu ở nước ngoài, do đó, tùy thuộc vào biến động của tỷ giá hối đoái, số tiền đầu tư có thể bị giảm.

POINT

Cơ chế của tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ về cơ bản giống như gửi tiết kiệm bằng đồng vnd. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng nó sẽ có “rủi ro hối đoái” và “mất phí trao đổi ngoại tệ”.
Copied title and URL