Đầu tư ra nước ngoài

Quảng cáo
Căn cản của đầu tư

Cơ chế của phí trao đổi ngoại tệ

Có một khoản phí khi bạn đổi tiền qua tiền của một quốc gia khác. Khoản phí chuyển đổi đó sẽ phát sinh kể cả khi chuyển từ đồng vnd sang ngoại tệ và từ ngoại tệ sang vnd.
Căn cản của đầu tư

Các loại hình đầu tư ngoại tệ và đầu tư nước ngoài! ~ Gửi tiết kiệm ngoại tệ, đầu tư tín thác ra nước ngoài, trái phiếu nước ngoài, cổ phiếu nước ngoài

Cơ chế của tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ về cơ bản giống như gửi tiết kiệm bằng đồng vnd. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng nó sẽ có "rủi ro hối đoái" và "mất phí trao đổi ngoại tệ".
Căn cản của đầu tư

Tỷ giá hối đoái biến động khi nào và biến động như thế nào ?

Nếu nền kinh tế tốt, tỷ giá hối đoái của đất nước đó sẽ tăng lên. Ngược lại, tâm lý lo lắng về đất nước đó sẽ dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm xuống.
Căn cản của đầu tư

Tỷ giá hối đoái biến động như thế nào ?

Xu hướng quan tâm tới hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thế giới dẫn đến đồng vnd trở lên mạnh hơn, và trong trường hợp ngược lại nó sẽ trở thành một yếu tố dẫn đến đồng vnd yếu đi. Việc trao đổi tiền tệ xuyên quốc gia có mối liên hệ sâu sắc đến sự biến động của tỷ giá hối đoái.
Căn cản của đầu tư

Thị trường ngoại hối là gì?

Theo cách tính 1 đô la bằng bao nhiêu tiền vnd thì hãy nhớ rằng cứ số nhỏ là đồng vnd mạnh, số lớn là đồng vnd yếu.
Căn cản của đầu tư

Khái niệm về đầu tư ra nước ngoài

Bạn có thể đầu tư ra nước ngoài ngay cả khi bạn đang ở trong nước. Đầu tư nước ngoài có những lợi thế, nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Hãy chú tâm đến điều này.
Quảng cáo
Copied title and URL