Cơ chế của phí trao đổi ngoại tệ

Phí phát sinh khi trao đổi ngoại tệ

Khi sử dụng các sản phẩm tài chính bằng ngoại tệ như gửi tiền bằng ngoại tệ, bạn nên nhớ đến “phí chuyển đổi”.

Phí chuyển đổi ngoại tệ là phí trả cho các tổ chức tài chính khi đổi vnd sang ngoại tệ như đô la và euro. Nó được quyết định rằng “○ vnd trên mỗi đô la”. Đây cũng là một khoản phí được tính khi đổi ngoại tệ để đi du lịch nước ngoài. Mức phí phụ thuộc vào loại tiền tệ và tổ chức tài chính trao đổi. Khi muốn trao đổi chúng ta có thể lên trang web của các ngân hàng để tham khảo mệnh giá và lựa chọn nơi trao đổi có mức phí tốt nhất.

Mối quan hệ giữa TTS, TTB và giá trung bình

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một chút.
Giá thị trường khi chúng ta chuyển đổi từ đồng vnd sang ngoại tệ tại một tổ chức tài chính được gọi là TTS (Giá bán), và giá thị trường khi chúng ta chuyển đổi ngoại tệ sang đồng vnd được gọi là TTB (Giá mua). Mỗi loại được quyết định bằng cách cộng hoặc trừ một khoản hoa hồng theo giá thị trường tiêu chuẩn được gọi là “Giá trung bình”.
Tỷ giá hối đoái luôn thay đổi theo từng thời điểm, nhưng nếu tỷ giá giao dịch tại quầy của một tổ chức tài chính liên tục biến động tương ứng thì hoạt động giao dịch tại quầy sẽ trở nên phức tạp và khó khăn. Do đó, giá thị trường trong ngày được quyết định bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái vào buổi sáng làm “giá trung bình”.

Ví dụ: nếu giá trung bình của ngày hôm đó là 1 đô la = 23.000 vnd và phí đổi từ vnd sang đô la Mỹ và đô la Mỹ sang vnd mỗi đồng là 1000 vnd, TTS sẽ cộng 1000 vnd vào giá trung bình thành 24.000 vnd, TTB  sẽ là trừ đi 1000 vnd thành 22.000 vnd. Sự chênh lệch giữa TTS và TTB là 2000 vnd, được thể hiện chung là “phí trao đổi ngoại tệ, 2000 vnd khứ hồi”.

Khi bạn sử dụng một sản phẩm tài chính bằng ngoại tệ, tài sản của bạn sẽ luôn bị trừ số tiền phí quy đổi. Để phát triển tài sản bằng đầu tư nước ngoài, hãy lưu ý không chỉ biến động tỷ giá, lãi suất và lợi nhuận mà còn cả phí trao đổi ngoại tệ nữa.

POINT

Có một khoản phí khi bạn đổi tiền qua tiền của một quốc gia khác. Khoản phí chuyển đổi đó sẽ phát sinh kể cả khi chuyển từ đồng vnd sang ngoại tệ và từ ngoại tệ sang vnd.
Copied title and URL