Tỷ giá hối đoái biến động như thế nào ?

Xuất khẩu tăng là một trong những yếu tố dẫn đến “đồng vnd mạnh”

Cơ chế mà đồng vnd tăng giá và giảm giá rất phức tạp, nhưng có thể được chia thành hai yếu tố cơ bản. 

Một là xu hướng mua bán hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới quốc gia.

Ví dụ, nếu xuất khẩu của Việt Nam mở rộng (nhiều người nước ngoài mua hàng Việt hơn), sẽ có nhiều hoạt động đổi đô la lấy tiền vnd (= nhu cầu vnd) để trả tiền hàng hoá. Do đó, xuất khẩu gia tăng dẫn đến đồng vnd mạnh lên.

Tương tự, nếu lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Việt Nam và số lượng người nước ngoài sử dụng dịch vụ thông tin của Việt Nam qua Internet tăng thì hoạt động đổi USD lấy vnd cũng sẽ tăng lên, do đó nhiều khả năng đồng vnd sẽ tăng giá.

Ngược lại, việc mở rộng nhập khẩu của Việt Nam và sự gia tăng khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài có thể được cho là những yếu tố dẫn đến sự mất giá của đồng vnd.

Hoạt động đầu tư xuyên biên giới là yếu tố lớn nhất gây ra biến động ngoại hối

Một yếu tố khác dẫn đến sự tăng giá và giảm giá của đồng vnd là các hoạt động cho vay, đi vay và đầu tư tiền xuyên biên giới.

Nếu lãi suất của Việt Nam cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ, hoặc nếu giá cổ phiếu của Việt Nam ngày càng tăng cao hơn so với Hoa Kỳ, thì sẽ có nhiều người Mỹ muốn gửi tiền vào Việt Nam hoặc mua cổ phiếu của Việt Nam hơn. Trong trường hợp này, phong trào đổi đô la lấy vnd (= nhu cầu mua vnd) sẽ tăng lên, điều này được cho là dẫn đến đồng vnd trở lên mạnh hơn.

Mặt khác, nếu lãi suất và giá cổ phiếu ở Hoa Kỳ cao hơn, nhiều người Việt Nam sẽ muốn đầu tư vào Hoa Kỳ hơn ở Việt Nam, vì vậy đồng vnd có khả năng mất giá.

Trên thực tế, trong thời đại hiện nay, xu hướng cho vay, đi vay và đầu tư xuyên biên giới lớn hơn xu hướng mua bán hàng hóa như xuất khẩu, nhập khẩu, do đó có ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái nhiều hơn. Hơn nữa, các chuyên gia đầu tư thu thập và phân tích tất cả các thông tin chính trị, kinh tế và xã hội từ khắp nơi trên thế giới để quyết định khi nào đầu tư,  đầu tư vào quốc gia nào và đầu tư bao nhiêu tiền.

Sự di chuyển của tiền tệ giữa các quốc gia rất phức tạp. Do đó, tỷ giá hối đoái cũng biến động theo chiều hướng phức tạp.

POINT

Xu hướng quan tâm tới hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trên thế giới dẫn đến đồng vnd trở lên mạnh hơn, và trong trường hợp ngược lại nó sẽ trở thành một yếu tố dẫn đến đồng vnd yếu đi. Việc trao đổi tiền tệ xuyên quốc gia có mối liên hệ sâu sắc đến sự biến động của tỷ giá hối đoái.

Copied title and URL