Thị trường ngoại hối là gì?

Tỷ lệ khi quy đổi tiền tệ của một quốc gia lấy tiền tệ của quốc gia khác được gọi là “tỷ giá hối đoái”, chẳng hạn như “1 đô la =  23.000 vnd, “1 euro = 26.500 vnd”, “1 bảng Anh = 30.800 vnd”.

Do các quốc gia trên thế giới sử dụng các đơn vị tiền khác nhau nên khi giao dịch với nhau cần phải trao đổi tiền tệ. Tỷ giá hối đoái này luôn tham gia vào mọi hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Cũng giống như giá cả hàng hóa được xác định bởi cầu (số lượng người mua) và cung (số lượng người bán), tỷ giá hối đoái của đồng vnd cũng là sự cân bằng giữa cầu (số lượng người muốn mua đồng vnd) và cung (số lượng người muốn buông bỏ đồng vnd).

Nếu nhu cầu mua đồng vnd tăng cao hơn cung, đồng vnd sẽ tăng. Đây được gọi là “đồng vnd mạnh”. Ngược lại, nếu cầu thấp hơn cung, giá thị trường của đồng vnd sẽ giảm. Đây được gọi là “sự mất giá của đồng vnd”.

Đồng vnd mạnh nghĩa là sao ?

Đồng vnd mạnh yếu có thể biểu hiện bằng số như hình ở dưới. Khi giá thị trường của 1 đô la tăng từ 23.000 vnd đến 20.000 vnd, nó có nghĩa là “đồng vnd mạnh”, và khi nó tăng lên 25.000 vnd, nó có nghĩa là “đồng vnd yếu”.

Thật khó hiểu cho đến khi bạn quen với nó vì sự giảm giá của đồng vnd được biểu thị bằng “đồng vnd mạnh”, nhưng điều cần chú ý ở đây là “giá trị của đồng vnd”.

Nhìn vào giá trị mỗi vnd tính theo đô la, có thể thấy rằng khi đồng vnd tăng giá từ “0,00004348 đô la” lên “0,00005 đô la” thì gọi là đồng vnd mạnh và khi đồng vnd giảm giá xuống còn “0,00004 đô la” thì gọi là đồng vnd yếu. Giá trị của đồng vnd tăng thì đồng vnd mạnh, giá trị giảm thì đồng vnd yếu.

POINT

Theo cách tính 1 đô la bằng bao nhiêu tiền vnd thì hãy nhớ rằng cứ số nhỏ là đồng vnd mạnh, số lớn là đồng vnd yếu.
Copied title and URL