Sản phẩm tài chính là “công cụ kiếm tiền tốt”

Cổ phiếu phục vụ kết nối các công ty muốn có “tiền để kinh doanh” với những người muốn có một kênh “kiếm tiền tốt”.

Người mua cổ phiếu sẽ nhận được một khoản cổ tức đều đặn (income gain) theo lợi nhuận của công ty đã phát hành cổ phiếu, và nếu bán được cổ phiếu với giá cao hơn so với khi mua, thì sẽ thu về khoản lợi nhuận chênh lệch (Capital Gain). Ngoài ra, công ty phát hành cổ phiếu sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Theo cách hiểu này, “sản phẩm tài chính” là những sản phẩm đóng vai trò kết nối những người cần tiền với những người muốn tăng số tiền của mình và cổ phiếu là một trong nhiều “sản phẩm tài chính” giúp thực hiện việc đó.

Không chỉ cổ phiếu mà tiền gửi ngân hàng cũng là sản phẩm tài chính, “trái phiếu” do các công ty phát hành để thu tiền về cũng là một loại sản phẩm tài chính.

Các sản phẩm tài chính này, trong đó có cổ phiếu, có thể nói là “công cụ kiếm tiền” của con người.

POINT

Không thể làm tăng tiền chỉ đơn giản bằng cách giữ nó trong két sắt. Hãy nắm bắt đặc điểm và tính năng của các sản phẩm tài chính để có thể sử dụng thành thạo chúng như các công cụ kiếm tiền.
Copied title and URL