Nhà đầu tư nào phù hợp với giao dịch ký quỹ và giao dịch ký quỹ có nguy hiểm?

Tóm tắt

  • Giao dịch ký quỹ phù hợp với nhà đầu tư nhắm tới lợi nhuận trong ngắn hạn
  • Nhà đầu tư có khả năng quản lý rủi ro tốt sẽ phù hợp hơn với giao dịch ký quỹ
  • Giao dịch ký quỹ không quá nguy hiểm nếu nắm bắt và vận dụng một số nguyên tắc

Giải thích chi tiết

1. Nhà đầu tư nào sẽ phù hợp với giao dịch ký quỹ

1-1. Nhắm lợi nhuận trong ngắn hạn

Có thể nói, giao dịch ký quỹ phù hợp với những ai không hướng đến lợi nhuận với việc nắm giữ lâu dài mà hướng đến lợi nhuận trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng các chỉ số và biểu đồ phân tích kỹ thuật.

 Như đã giải thích trong bài trước, giao dịch ký quỹ có lãi suất cho vay và thời hạn giao dịch. Do đó, không giống như giao dịch thông thường, giao dịch ký quỹ không thích hợp để nắm giữ dài hạn.

 Mặt khác, sự hấp dẫn thực sự của giao dịch ký quỹ là giao dịch phù hợp với mục tiêu kiếm lợi nhuận lớn tại thời điểm bạn nghĩ rằng bạn có thể thắng (có khả năng cao) trong một khoảng thời gian ngắn với số tiền lớn hơn số tiền vốn của bạn.

Hãy tận dụng nó khi bạn nhắm đến lợi nhuận lớn hơn giao dịch thông thường trong một khoảng thời gian ngắn sau khi đã thiết lập vững chắc các quy tắc cắt lỗ.

2-2. Có thể quản lý rủi ro tốt

“Quản lý rủi ro” ở đây có nghĩa là bạn có thể tự mình cắt lỗ mà không “ủ muối dưa” cổ phiếu không sinh lời (giữ lâu với khi bị lỗ).

Trong trường hợp giao dịch thông thường, nếu công ty không phá sản và giá cổ phiếu về không thì nhà đầu tư sẽ không bị mất hết tài sản, nhưng trong trường hợp giao dịch ký quỹ, số tiền giao dịch lên tới khoảng 3 lần, nên nếu lúc đó giá cổ phiếu giảm 34% thì tài sản có thể bị âm.

Trên thực tế, trừ những trường hợp đặc biệt, vẫn có cơ chế ngăn chặn bởi công ty chứng khoán sẽ thực hiện cưỡng chế thanh toán ở một mức lỗ nhất định. Nhà đầu tư cần nắm rõ cột mốc mình sẽ bị cưỡng chế thanh toán để có thể đưa ra các quyết định chốt lỗ chủ động toàn phần hay một phần.

Trong trường hợp giao dịch thông thường, có nhiều nhà đầu tư “ủ muối dưa” cổ phiếu đang thua lỗ và giả vờ như không nhìn thấy, nhưng trong trường hợp giao dịch ký quỹ, nếu nắm giữ trong thời gian dài có thể sẽ phải trả giá rất cao. Trên hết, có khả năng lớn là tài sản sẽ trở thành con số không do giá cổ phiếu giảm. Hãy bắt đầu giao dịch ký quỹ sau khi bạn có thể đưa ra các quy tắc của riêng mình.

2. Giao dịch ký quỹ có nguy hiểm?

Giao dịch ký quỹ thường được coi là giao dịch nguy hiểm, nhưng trên thực tế sẽ không sao nếu bạn hiểu những điểm cần lưu ý.

Để lặp lại phần giải thích trong bài trước, hãy chú ý đến ba điểm dưới đây  và bắt đầu giao dịch ký quỹ.

  • Kiểm soát quản lý quỹ vốn
  • Tự mình cắt lỗ trước khi hết tiền
Copied title and URL