Làm thế nào để nhận biết công ty làm ăn có lãi

Một trong những tiêu chí quan trọng để nhận ra công ty có tốt hay không là công ty đó làm ăn có lãi không?… Nói cách khác là “hiệu quả hoạt động” của công ty đó.

Cho dù có công nghệ và sản phẩm tốt đến đâu, nếu có nhiều chi tiêu lãng phí và nợ nần, thì cuối cùng công ty có thể lâm vào cảnh thua lỗ và mất kiểm soát. Để có thể tồn tại và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội lâu dài thì việc tạo ra lợi nhuận ổn định là điều kiện quan trọng của một công ty tốt.

Quyết toán và báo cáo tài chính

Công ty đã đầu tư bao nhiêu tiền,  thu về bao nhiêu tiền, và kết quả là nó tạo ra bao nhiêu lợi nhuận? Dữ liệu như vậy được phát hành thường xuyên và được gọi là “quyết toán”.
Ở Việt Nam, theo quy định các công ty tính toán và công bố kết quả kinh doanh của năm chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 mỗi năm một lần (ngoài ra, “quyết toán nửa năm và “quyết toán theo quý” cũng được nhiều công ty công bố).
Các tài liệu tóm tắt nội dung của báo cáo được gọi là “báo cáo tài chính” hay “tài liệu quyết toán”. Chúng ta có thể biết công ty đang hoạt động tốt hay không, và lợi nhuận của nó tăng hay giảm so với năm trước bao nhiêu dựa vào những tài liệu này.

Trong số các tài liệu của báo cáo tài chính, hai tài liệu quan trọng nhất là “báo cáo thu nhập” và “bảng cân đối kế toán”.

Báo cáo thu nhập

Đây là tài liệu tóm tắt tiền thu nhập của công ty và tiền chi phí trong một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên, công ty có lãi khi số tiền thu nhập lớn hơn số tiền chi tiêu. Đây là tài liệu thể hiện rõ nhất tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Bảng cân đối kế toán

Đây là tài liệu tóm tắt số lượng tài sản và nợ của công ty. Công ty có bao nhiêu tiền trong ngân hàng ? có bao nhiêu tài sản như đất đai, nhà cửa, máy móc nhà xưởng ? đang vay ngân hàng bao nhiêu tiền ? 

POINT

Bạn có thể nắm được tình trạng của công ty bằng cách xem hai tài liệu “báo cáo thu nhập” và “bảng cân đối kế toán”. Các công ty niêm yết được yêu cầu phải lập và công bố báo cáo tài chính một cách chính xác và thường xuyên.
Copied title and URL