Giá cổ phiếu biến động theo các chỉ số kinh tế

Tóm tắt

  • Giá cổ phiếu biến động khi có công bố về các chỉ số kinh tế như tầm nhìn ngắn hạn của ngân hàng trung ương, chỉ số GDP, chỉ số thất nghiệp, cán cân xuất nhập khẩu v.v.

Giải thích cụ thể

Các chỉ số kinh tế là những con số được công bố định kỳ bởi tổng cục thống kê về tình trạng tài chính thu chi của chính phủ, tình trạng vật giá lạm phát, .v.v. Các chỉ số kinh tế là một phương tiện hữu hiệu để hiểu tình hình kinh tế của một quốc gia. Chỉ số này là yếu tố chính để nắm bắt tương lai của đất nước, nếu nó tốt thì cổ phiếu sẽ được mua vào, xấu thì cổ phiếu sẽ bị bán ra gây ra biến động về giá của thị trường cổ phiếu chung. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào các chỉ số kinh tế trong nước như trong bảng dưới.

1. Các chỉ số kinh tế chính trong nước ảnh hưởng tới giá cổ phiếu

Chỉ số kinh tế
Ý nghĩa của chỉ số
Tổng sản phẩm nội địa GDP
Thể hiện sức khoẻ của cả nền kinh tế. Chỉ số GDP cao sẽ giúp giá cổ phiếu trung bình như VN-INDEX tăng.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI và giá sản xuất PPI
Thể hiện biến động của giá cả hay tỷ lệ lạm phát. Khi đầu tư bạn cần phải kiếm lợi nhuận nhiều hơn tỷ lệ lạm phát này.
Tỷ lệ thất nghiệp và báo cáo việc làm
Thể hiện sức khoẻ nền kinh tế giống như GDP. Khi doanh nghiệp tăng tuyển dụng có nghĩa là doanh số cũng sẽ tăng.
Doanh số bán lẻ
Thể hiện sức mua của người tiêu dùng đồng thời cũng là nhu cầu về sản phẩm sản xuất bởi doanh nghiệp.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
Chỉ số thể hiện sức mạnh của nhóm nghành công nghiệp đóng góp một phần không nhỏ trong nền kinh tế.
Cán cân xuất nhập khẩu
Thể hiện tổng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu giúp nhà đầu tư có căn cứ đoán về sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

2. Các chỉ số kinh tế nước ngoài đáng chú ý

Chỉ số kinh tế
Ý nghĩa của chỉ số
Tổng sản phẩm nội địa GDP nước Mỹ
Mỹ vẫn là đầu tàu của nền kinh tế thế giới, chỉ số GDP của Mỹ giúp phản ánh phần nào tương lai của nền kinh tế toàn cầu.
Thống kê lao động việc làm của Mỹ
Chỉ số này cũng cho ta biết sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ giống như chỉ số GDP của nước này.
Chỉ số PMI của Trung Quốc
Là chỉ số quản lý thu mua thể hiện sức khoẻ của cả nền kinh tế Trung Quốc cũng như thế giới.
Tỷ lệ thất nghiệp của Châu Âu
Tỷ lệ thất nghiệp càng thấp thì nền kinh tế Châu Âu nói riêng và kinh tế thế giới nói chung càng phát triển.

Hãy tham khảo các số liệu thống kê kinh tế vì nó là một phương tiện để đánh giá tình hình kinh tế của đất nước hay khu vực sẽ cải thiện hay xấu đi trong tương lai. Đồng thời sẽ quyết định xu hướng biến động về giá của cổ phiếu tại đất nước và khu vực đó trong tương lai.

Copied title and URL