chỉ số chứng khoán

Quảng cáo
Chứng khoán nhập môn

Tận dụng các bảng xếp hạng về cổ phiếu để phân tích thị trường

Hãy tận dụng các bảng xếp hạng về cổ phiếu với những tiêu chuẩn khác nhau để lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp. Và Vietstock là trang web cung cấp cho nhà đầu những bảng xếp hạng hữu ích ngoài thông tin thị trường.
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Giá cổ phiếu biến động theo các chỉ số kinh tế

Các chỉ số kinh tế là một phương tiện hữu hiệu để hiểu tình hình kinh tế của một quốc gia. Chỉ số này là yếu tố chính để nắm bắt tương lai của đất nước, nếu nó tốt thì cổ phiếu sẽ được mua vào, xấu thì cổ phiếu sẽ bị bán ra gây ra biến động về giá của thị trường cổ phiếu chung.
Bắt đầu đầu tư chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán có ích cho đầu tư cổ phiếu

Có nhiều chỉ số khác nhau như PER, PBR, ROE, ROA v.v.. Đầu tiên, chúng ta hãy hiểu ý nghĩa của từng chỉ số. Và hãy chú ý đến sự biến đổi của chúng.
Quảng cáo
Copied title and URL