Đầu tư tín thác đầu tư ra nước ngoài và “phòng ngừa rủi ro ngoại hối”

Khái niệm "đầu tư phân tán quốc tế" và ủy thác đầu tư

Khi đầu tư, ý tưởng “đầu tư phân tán” là rất quan trọng. “Đầu tư phân tán quốc tế” là sự mở rộng của ý tưởng này sang đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài.

Việc thu thập nhiều thông tin về các sản phẩm tài chính của nước ngoài là việc làm rất khó. Đầu tư phân tán quốc tế sẽ trở nên tương đối dễ dàng nếu ủy thác đầu tư cho phép các chuyên gia lựa chọn và quản lý các sản phẩm tài chính được đầu tư.

Nhân tiện, đầu tư tín thác đầu tư vào các sản phẩm tài chính ở nước ngoài bao gồm 2 loại chính là “những đầu tư tín thác được thiết lập và vận hành dựa trên luật pháp trong nước (đầu tư tín thác trong nước)” và “được thiết lập và vận hành dựa trên luật pháp nước ngoài, ngay cả ở nước sở tại. Đầu tư tín thác đầu tư ra nước ngoài chủ yếu được mua bằng ngoại tệ như đô la Mỹ, euro hay bảng Anh”.

Tránh rủi ro ngoại hối với bảo hiểm rủi ro tiền tệ

Khi sử dụng loại hình đầu tư tín thác ra nước ngoài, cần lưu ý đến “rủi ro hối đoái”. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số loại đầu tư tín thác đầu tư ra nước ngoài có lựa chọn chức năng “phòng ngừa rủi ro hối đoái”.

Bảo hiểm rủi ro ngoại hối là một cơ chế có thể phòng ngừa (tránh) rủi ro biến động tỷ giá hối đoái bằng cách thoả thuận trước tỷ giá hối đoái khi trao đổi tiền tệ trong tương lai.

Ví dụ: giả sử bạn mua cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài trị giá 10.000 đô la khi tỷ giá hối đoái là 1 đô la = 23.000 vnd. Quỹ đầu tư là 230 triệu vnd khi quy đổi sang tiền Việt Nam đồng. Một năm sau, ngay cả khi giá cổ phiếu và giá trái phiếu không biến động, nếu tỷ giá hối đoái thành 22.000 vnd / đô la, các quỹ đầu tư sẽ giảm 230 triệu vnd xuống còn 220 triệu vnd (tất nhiên nếu 1 đô la = 24.000 vnd thì bạn sẽ có lãi 10 triệu chỉ nhờ chênh lệch ngoại hối, nhưng điều này không thể dự đoán trước được). Do đó, nếu bạn thoả thuận trước rằng bạn sẽ đổi lấy 1 đô la = 23.000 vnd sau một năm thì tài sản của bạn sẽ không bị giảm sút. Đây là ý tưởng cơ bản về bảo hiểm rủi ro tiền tệ.
Trên thực tế, không phải tất cả các rủi ro ngoại hối đều có thể được loại bỏ và bảo hiểm rủi ro ngoại hối rất tốn kém. Điểm này cần chú ý.

POINT

Rủi ro ngoại hối có thể tránh được bằng bảo hiểm rủi ro tiền tệ, nhưng không phải tất cả rủi ro ngoại hối đều có thể được loại bỏ và nó rất tốn kém.
Copied title and URL