Đặc điểm của đầu tư tín thác

Đầu tư tín thác là một sản phẩm tài chính có cơ chế dùng tiền thu được từ nhiều nhà đầu tư khác nhau để đầu tư vào nhiều cổ phiếu và trái phiếu, và trả lại một phần kết quả cho các nhà đầu tư.

Khi đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, bạn nên mua kết hợp nhiều cổ phiếu hơn là chỉ mua một cổ phiếu. Bằng cách đó, nếu một trong số đó thua lỗ do giá cả biến động đột ngột, một khoản lợi nhuận từ cổ phiếu khác sẽ bù đắp lại. (Xem thêm bài Đầu tư phân tán và Danh mục đầu tư)

Nhưng nếu bạn muốn mua nhiều cổ phiếu và trái phiếu, bạn cần nhiều tiền hơn. Hơn nữa, khi số lượng cổ phiếu mua tăng lên, công việc thu thập thông tin và kiểm tra biến động giá cũng tăng theo.

Về khía cạnh đó, đầu tư tín thác thu tiền từ nhiều nhà đầu tư nên mỗi người chỉ phải chuẩn bị ít tiền hơn và mua nhiều cổ phiếu với số tiền gọn gói, do đó có thể thu được hiệu quả của đầu tư phân tán. Hơn nữa, có thể để các quyết định đầu tư chi tiết như mua bán cổ phiếu gì vào thời điểm nào, mua bán bao nhiêu cho các chuyên gia.
Vì những đặc điểm này, đầu tư tín thác đang trở nên phổ biến hơn như một sản phẩm tài chính mà ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng sử dụng.

POINT

Đầu tư tín thác dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu vì các quyết định đầu tư cụ thể do các chuyên gia đưa ra. Hãy tìm hiểu những đặc điểm của đầu tư tín thác để có thể tận dụng chúng một cách hiệu quả.
Copied title and URL