Tiền thuế khi đầu tư cổ phiếu

Tóm tắt

  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng chứng khoán (khi bán) mỗi lần bất kể có lãi hay không
  • Nếu nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bán cổ phiếu nhận được từ việc chia cổ tức thì nhà đầu tư phải nộp thuế bằng 5% của trá trị đó
  • Nên nhớ rằng nhà đầu tư cá nhân còn phải chịu thêm khoản phí giao dịch cho công ty chứng khoán mỗi khi giao dịch. Ví dụ như phí giao dịch trực tuyến của 2 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam SSI và VPS lần lượt là 0.15% và 0.2%

Giải thích cụ thể

1. Thuế phát sinh khi bán cổ phiếu

Ở nhiều nước, nghĩa vụ đóng thuế của nhà đầu tư chứng khoán chỉ phát sinh khi nhà đầu tư có lãi. Và lãi suất tính theo phần trăm của lợi nhuận đó. Ví dụ như ở Nhật là 20.315% của lợi nhuận đầu tư.

Còn ở Việt Nam theo luật hiện hành, nhà đầu tư sẽ phải nộp thuế tính theo phần trăm của số tiền giao dịch khi bán cổ phiếu bất kể có lãi hay không. Lãi suất là 0.1% của số tiền giao dịch cổ phiếu khi bán.

Hãy làm thử 1 phép tính đơn giản xem thuế suất của Việt Nam so với Nhật Bản khác nhau như thế nào nhé.

◆ Khi nhà đầu tư có lãi 10 triệu từ số vốn 100 triệu

 ・ Việt Nam: thuế =0.1%✖️110 triệu (giá trị khi bán) =110,000 vnd

 ・ Nhật Bản: thuế =20.315%✖️10 triệu (lợi nhuận) =2,031,500 vnd

◆Khi nhà đầu tư lỗ 10 triệu từ số vốn 100 triệu

 ・Việt Nam: thuế =0.1%✖️90 triệu (giá trị khi bán) = 90,000 vnd

 ・Nhật Bản: thuế =0% = 0 vnd

Kết luận

Ở Việt Nam nếu nhà đầu tư đầu tư có lãi thì sẽ rất có lợi khi lãi suất thuế cực kỳ thấp. Tuy nhiên tiền thuế luôn phát sinh khi giao dịch (bán cổ phiếu) dù có bị lỗ. Vì vậy các nhà đầu tư giao dịch theo phương thức ngắn hạn như tức mua bán nhiều lần trong một hoặc vài ngày phải thật chú ý tới tiền thuế này (khi bán cổ phiếu) ngoài tiền phí cho các công ty chứng khoán phát sinh mỗi lần mua và bán.

2. Thuế khi nhận cổ tức

Điều tiếp theo mà nhà đầu tư cần lưu ý đó là khi nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bán cổ phiếu được chia theo diện cổ tức thì sẽ phải chịu thêm khoản thuế 5% giá trị cổ tức đó tại thời điểm nhận.

Lấy ví dụ để mọi người dễ hình dung. 

◆ Trường hợp nhà đầu tư nhận 10 triệu tiền cổ tức bằng tiền mặt

 Tiền thuế: 5%✖️ 10 triệu = 500,000 vnd

◆ Trường hợp nhà đầu tư nhận 1000 cổ phiếu giá 10,000 vnd/cổ phiếu năm 2020 và bán giá 15,000 vnd/cổ phiếu năm 2021

  Tiền thuế cổ tức: 5%✖️ 1000 cp✖️ 10,000 vnd (giá khi nhận cổ tức)=500,000 vnd

  Tiền thuế từ lợi nhuận từ cổ phiếu : 0.1%✖️ 1000 cp✖️ 15,000 vnd=15,000 vnd

  Tổng thuế: 515,000 vnd

3. Ngoài thuế cần chú ý tới phí giao dịch khi mua và bán

Thuế chỉ phát sinh khi bán cổ phiếu nhưng phí giao dịch thì sẽ phát sinh mỗi khi nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu. Đồng thời tỷ lệ phí còn cao hơn thuế cụ thể như phí giao dịch trực tuyến của 2 công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam SSI và VPS lần lượt là 0.15% và 0.2%. Tức nếu tính hai chiều mua và bán thì nhà đầu tư sẽ phải chịu mức phí giao dịch gấp 3~4 lần thuế. 

Vì vậy như đã nêu ở trên, nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn trong một hoặc vài ngày cần phải hết sức chú ý tới khoản phí này. 

Copied title and URL