Tiền của hiện tại và tiền của tương lai

Tiền kiếm được hôm nay dùng để mua đồ trong tương lai

Giả dụ 10 con nai săn được có thể đổi được một bộ bẫy mới tốt. Nhưng 1 tháng mới săn được 1 con thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mua được một bộ bẫy. Dù đi săn thật chăm chỉ nhưng khi có đủ mười con thì những con thú đầu tiên săn được có thể đã bị thúi và không có giá trị nữa. Thời kỳ trao đổi hàng hoá, việc tích trữ hàng hoá thực sự rất khó khăn.

Sự ra đời của tiền đã làm thay đổi rất nhiều vấn đề này. Tiền khác với thịt thú săn được là có thể bảo quản lâu dài. Thịt thú săn được đổi ra tiền, tích trữ dần sẽ đến ngày có đủ tiền để mua vật phẩm đắt tiền. 

Tiền giúp giải quyết vấn đề tích trữ, khoản thu kiếm được hàng ngày có thể tích trữ để dùng trong tương lai. Điểm là là một đặc tính quan trọng của tiền.

Dùng trước tiền có thể kiếm được trong tương lại cho hiện tại

Sự xuất hiện của tiền dẫn đến nhu cầu vay mượn.

Vay mượn có nghĩa là dùng trước tiền của tương lai có thể kiếm được cho hiện tại. Thợ săn nếu có thể có được bộ bẫy mới tốt có thể sẽ bắt được nhiều thú hơn.

Trong tình huống này, thợ săn sẽ có nhu cầu mượn tiền của người có dư, tích trữ để mua bộ bẫy mới trước. Sau đó dùng bẫy mới săn thú bán lấy tiền trả lại dần cho người cho mượn. Việc vay mượn này chính là dùng trước tiền của tương lai có thể kiếm được.

Làm tăng tiền tích trữ

Tất nhiên nếu vay tiền thì khi trả sẽ phải trả thêm tiền lãi. Tiền lãi chính là phí để có thể dùng trước tiền của tương lai cho hiện tại.

Ngược lại, cho người khác vay tiền tích trữ của mình để lấy tiền lãi về sau sẽ giúp gia tăng tiền tích trữ.

Tiền kiếm được dùng để mua hàng hoá trong tương lai, dùng trước tiền có thể kiếm được trong tương lai bằng cách mượn từ người khác, cho người khác mượn tiền tích trữ của mình. Tất cả những việc đó được người hiện đại làm rất bình thường nhưng nó chỉ được suy nghĩ ra khi có sự xuất hiện của tiền. Nhờ đó mà cuộc sống của người hiện đại chúng ta trở nên tiện lợi rất nhiều so với thời kỳ trao đổi vật phẩm với vật phẩm.

Copied title and URL