Thời gian giao dịch cổ phiếu của các sàn chứng khoán

Tóm tắt

  • Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định.
  • Các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h.
  • Giá cổ phiếu dễ biến động nhất vào thời gian trước khi đóng cửa buổi sáng buổi chiều.
  • Chú ý 15 phút đầu sau khi sàn giao dịch mở cửa và 30 phút cuối trước khi đóng cửa (ATO, ATC)

Giải thích chi tiết

Giải thích các thuật ngữ

🔹ATO (At The Openning) là lệnh giao dịch mua hay bán cổ phiếu nhằm xác định giá mở cửa. 

🔹ATC (At The Closing) là lệnh giao dịch mua hay bán cổ phiếu nhằm xác định giá đóng cửa. 

👉Nói cho dễ hiểu thì chúng là những lệnh để mua ngay hay bán ngay tuỳ theo thị trường mà không chỉ định giá mua hay bán. Sàn giao dịch sẽ ưu tiên xử lý lệnh này trước lệnh được chỉ định giá.

👉Giá mở cửa hay giá đóng cửa sẽ được xác định bởi giá có khối lượng giao dịch lớn nhất.

👉Cả lệnh ATO và ATC đều chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định hàng ngày như ở bảng trên. 

🔹Giao dịch thoả thuận là những giao dịch mà các nhà đầu tư tự thoả thuận với nhau, và giá thoả thuận phải ở trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch.

🔹Khớp lệnh sau giờ hay gọi tắt là PLO, là lệnh mua bán cổ phiếu tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc ATC. Lệnh này chỉ được nhập và có hiệu lực trong khung giờ như ở bảng trên và sẽ được khớp lệnh ngay nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn.

🔹Lệnh LO (Limit Order) là lệnh giới hạn, trong đó nhà đầu tư sẽ chỉ định rõ giá mua bán. Lệnh này là lệnh phổ thông nhất chiếm hầu hết các lệnh sàn chứng khoán.

Copied title and URL