Không dùng tiền sinh hoạt để đầu tư cổ phiếu

Tóm tắt

  • Hãy chỉ đầu tư cổ phiếu bằng tiền nhàn rỗi của mình
  • Bằng cách tách rời với phí sinh hoạt, bạn sẽ có được sự thoải mái về tinh thần và đưa ra được những quyết định đúng đắn

Giải thích chi tiết

Nguyên tắc chính để thắng một khoản đầu tư cổ phiếu là thực hiện với số tiền nhàn rỗi. Giá cổ phiếu liên tục thay đổi và có thể thấp hơn lúc mua. Vì lý do này, bạn không bao giờ nên đầu tư vào cổ phiếu để có chi phí sinh hoạt. Hãy thực hiện nó bằng khoản tiền nhàn rỗi của mình.

Giả sử bạn dành một phần chi phí sinh hoạt để đầu tư cổ phiếu. Sau đó, khi bạn cần tiền, bạn có thể phải bán cổ phiếu của mình dù biết bị lỗ. Để ngăn chặn tình trạng đó, có một nguyên tắc sắt đá đó là chỉ nên đầu tư cổ phiếu bằng nguồn vốn nhàn rỗi.

Việc đầu tư toàn bộ số tiền mình có sẽ khiến việc đưa ra quyết định khi giao dịch trở nên khó khăn, đặc biệt là khi áp lực tăng cao và thua lỗ, đặc biệt là khi có sự thôi thúc phải “thu hồi vốn bằng mọi giá”.
Một trong những quy tắc sắt đá của đầu tư chứng khoán là phải có tinh thần thoải mái. Đầu tư cổ phiếu được cho là kênh đầu tư hiệu quả nhất, tuy nhiên điều quan trọng là phải đưa ra quyết định đúng đắn trong trạng thái bình thường mà không gặp bất kỳ vướng bận cản trở nào.

Copied title and URL