Cổ phiếu có sức mạnh thúc đẩy phát triển nền kinh tế

Giả sử chúng ta có tiền mà hiện tại không có việc sử dụng đến nên chúng ta đã cất nó trong két sắt. Đó là tiền không có ích cho xã hội trong thời điểm hiện tại.

Nếu bạn đầu tư số tiền này vào một công ty đang cần, nó sẽ giúp công ty đó mở rộng kinh doanh và thu được lợi nhuận (cũng có thể công ty đó thua lỗ).

Khi đó, lương của những người làm việc cho công ty đó sẽ tăng lên, và họ có thể mua sắm nhiều hơn trước, có thể đi xem phim hoặc đi du lịch. Tiền sẽ được luân chuyển trong toàn xã hội giống như máu chảy trong cơ thể con người chúng ta vậy. Và kết quả là nó sẽ kích thích phát triển nền kinh tế của cả đất nước.

Số tiền chúng ta định cất giữ trong két sắt của mình sẽ được sử dụng hiệu quả cho nền kinh tế nói chung thông qua cổ phiếu.

Có thể nói, chứng khoán có vai trò giúp phát triển nền kinh tế bằng cách tận dụng hiệu quả đồng tiền trôi chảy ngoài xã hội bằng cách kết nối những người dư tiền với các công ty tập đoàn.

Cho dù số tiền của mỗi người không quá lớn nhưng nếu cộng tại sẽ tạo một sức mạnh to lớn. Nếu bạn đầu tư vào một công ty tốt, cổ đông sẽ nhận được nhiều cổ tức và nhân viên sẽ nhận được nhiều tiền thưởng, lương sẽ tăng.

Thông qua đó, chúng ta có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội và nền kinh tế.

POINT

Cổ phiếu đóng vai trò trong việc phát triển nền kinh tế bằng cách sử dụng hiệu quả đồng tiền trong xã hội thông qua kết nối những người có tiền nhàn rỗi với các công ty tập đoàn.

Copied title and URL