Cơ cấu của đầu tư tín thác

Vận hành đầu tư tín thác

Đầu tư uỷ thác thường được điều hành bởi ba công ty như dưới đây: Ba công ty với ba vai trò khác nhau, sự an toàn của các khoản đầu tư uỷ thác sẽ được bảo vệ. Trong trường hợp một trong ba công ty này bị phá sản thì số tiền ký gửi của chúng ta cũng vẫn sẽ được bảo toàn.

1. Công ty bán

Nếu bạn muốn tham gia uỷ thác đầu tư, trước tiên bạn phải mở một tài khoản với một công ty bán. Cụ thể là các tổ chức tài chính như công ty chứng khoán, ngân hàng đảm nhiệm. Công ty bán đóng vai trò như một quầy giao dịch để trao đổi tiền, thanh toán tiền mua của đầu tư tín thác và nhận các khoản lợi nhuận đầu tư. Ngoài ra, công ty bán hàng cũng có vai trò cung cấp thông tin cần thiết cho việc đầu tư tín thác và thông báo cho nhà đầu tư về tình hình hoạt động đầu tư như số vốn đầu tư đang tăng hay giảm.
(Vì công ty bán chỉ là cầu nối để các nhà đầu tư uỷ thác đầu tư, ngân hàng ủy thác sẽ quản lý tiền mà nhà đầu tư trả và cổ phiếu và trái phiếu được mua dựa trên đó. Công ty bán dù có bị phá sản thì vẫn không gây ảnh hưởng cho các nhà đầu tư.

2. Công ty vận hành

Công ty vận hành sẽ lập kế hoạch về loại đầu tư tín thác, chẳng hạn như “đầu tư uỷ thác vào các công ty môi trường” hoặc “Hãy ủy thác đầu tư đầu tư vào các quốc gia mới nổi”. Đó là công ty quản lý đầu tư điều đó quyết định số tiền đầu tư. Các chuyên gia đầu tư được gọi là nhà quản lý quỹ đóng vai trò trung tâm trong việc thu thập và phân tích các thông tin khác nhau cần thiết cho việc đầu tư và quyết định các chính sách đầu tư.
(Do công ty quản lý chỉ quyết định chính sách quản lý nên kể cả khi công ty quản lý phá sản thì việc ủy ​​thác đầu tư cũng không bị ảnh hưởng).

3. Ngân hàng tín thác

Công ty quản lý chỉ quyết định  hoạch đầu tư, còn việc trực tiếp thực hiện đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu theo chỉ đạo của công ty vận hành là công việc của ngân hàng tín thác. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý tất cả các tài sản liên quan đến đầu tư tín thác.

Theo cách tổ chức này, một trong những đặc điểm của đầu tư tín thác là chúng có tính an toàn cao và có cơ chế bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư.

POINT

Ba tổ chức tài chính khác nhau có liên quan đến ủy thác đầu tư. Hệ thống được thiết kế để tài sản của các nhà đầu tư được bảo vệ bằng cách phân chia vai trò cho mỗi tổ chức.
Copied title and URL